«   برنامه آزمونی دروس ۸ هفته ی اول نیمسال اول ۹۴-۹۳  »

 

مقطع

رشته

نوع دوره

کد ورود

نام درس

نام استاد

تاریخ آزمون

ساعت

ظرفیت

 
 

کارشناسی

مدیریت هتلداری

ترمی

۹۳۱

تفسیر موضوعی قرآن

عربگری احمد

۹۳/۰۹/۰۸

۱۵:۰۰

۲۵

 

کاردانی

هتلداری – آشپزی

ترمی

۹۲۱-۹۲۲

خلاقیت در هنر

انصاری سیما

۹۳/۰۹/۰۸

۱۵:۰۰

۱۶

 

کاردانی

تشریفات-آشپزی

ترمی

۹۲۲

اخلاق اسلامی

عربگری احمد

۹۳/۰۹/۰۹

۱۵:۰۰

۱۶

 

کاردانی

مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی/دیداری و شنیداری زبان انگلیسی

ترمی

۹۳۱-۹۲۱

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

سیدی سید رضا

۹۳/۰۹/۰۹

۱۵:۰۰

۲۳

 

کارشناسی

مدیریت گردشگری

ترمی

۹۳۱

اخلاق حرفه ای در گردشگری

حیدر آبادیان شهرام

۹۳/۰۹/۱۰

۱۵:۰۰

۳۰

 

کاردانی

خدمات گردشگری

پودمانی

۹۱۲

بازاریابی و فروش در صنعت گردشگری

حیدر آبادیان شهرام

۹۳/۰۹/۱۰

۱۵:۰۰

۱۱

 

کاردانی

هتلداری

ترمی

۹۲۱

آداب معاشرت و الگوهای رفتاری

حکیمی ثریا

۹۳/۰۹/۱۱

۱۵:۰۰

۱۰

 

کاردانی

خدمات گردشگری- مدیریت کسب و کار (۹۱۱)

پودمانی- ترمی

۹۱۲-۹۲۱

مهارت ها و قوانین کسب و کار

ناصریان سید محمد رضا

۹۳/۰۹/۱۱

۱۵:۰۰

۳۳

 

کاردانی

مدیریت کسب و کار

پودمانی

۹۱۱

تربیت بدنی

برهانی نرگس

۹۳/۰۹/۱۲

۱۵:۰۰

۱۹

 

 

                                                                                                                              واحد آموزش و پژوهش

                                                                                                                               ۹۴/۰۹/۰۳         

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست