امروز : سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ - ۷:۰۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی کاردانی – امور حقوقی شورای حل اختلاف – ورودی جدید

برنامه کلاسی کاردانی – امور حقوقی شورای حل اختلاف – ورودی جدید مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات شروع  پایان روز   کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   آیین دادرسی کیفری ۱ ۲ برجی علیرضا   شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰ Read More

برنامه کلاسی کاردانی – امور حقوقی شورای حل اختلاف – ورودی جدید

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات
شروع  پایان روز  
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   آیین دادرسی کیفری ۱ ۲ برجی علیرضا   شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰    
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   حقوق تجارت کاربردی ۳ طالبیان محمد علی   یکشنبه ۰۸:۳۰ ۱۱:۰۰   ۱۵:۰۰-۱۷:۰۰شنبه 
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   حقوق مدنی (عقود تعهدات) ۳ برجی علیرضا   شنبه ۱۰:۰۰ ۱۲:۳۰    
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   حقوق شورای حل اختلاف ۱ ۲ طالبیان محمد علی   شنبه ۱۲:۳۰ ۱۴:۱۰   ۱۲:۳۰-۱۳:۳۰شنبه
کاردانی امور حقوقی شورای حل اختلاف ترمی   آیین دادرسی مدنی ۱ ۲ طالبیان محمد علی   شنبه ۱۴:۱۰ ۱۶:۱۰   شنبه ۱۳:۳۰-۱۵:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی کاردانی – امور حقوقی شورای حل اختلاف – ورودی جدید

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.