امروز : شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۲

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ - ۱۳:۰۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی کاردانی حرفه ای امور حقوقی شورای حل اختلاف شهریور ۹۲

گروه A ردیف نام درس تعداد واحد ایام هفته ساعت نام استاد کلاس ن ع ۱ مقدمه علم حقوق     دوشنبه ۱۲-۱۳:۳۰ خ.خوشنویسان   ۲ کلیات حقوق اساسی     دوشنبه ۱۳:۳۰-۱۵ آ.برجی   ۳ کاربرد فناوری اطلاعات در شورای حل اختلاف     دوشنبه ۸:۳۰-۱۰ خ.گتمیری   ۴ حقوق جزای عمومی     Read More

گروه A

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

مقدمه علم حقوق

 

 

دوشنبه

۱۲-۱۳:۳۰

خ.خوشنویسان

 

۲

کلیات حقوق اساسی

 

 

دوشنبه

۱۳:۳۰-۱۵

آ.برجی

 

۳

کاربرد فناوری اطلاعات در شورای حل اختلاف

 

 

دوشنبه

۸:۳۰-۱۰

خ.گتمیری

 

۴

حقوق جزای عمومی

 

 

پنجشنبه

۱۰-۱۲:۱۵

خ.نصیری

 

۵

مبانی جامعه شناسی

 

 

پنجشنبه

۸:۳۰-۱۰

آ.خاکپور

۷هفته اول

۶

حقوق مدنی (اموال و مالکیت)

 

 

دوشنبه

۱۰:۱۵-۱۱:۴۵

آ.نقی پور

 

۷

اخلاق و تربیت اسلامی

 

 

پنجشنبه

۱۲:۱۵-۱۵:۱۵

آ.قنبری

۷هفته دوم

۸

زبان انگلیسی (پیشنیاز)

 

 

پنجشنبه

۱۲:۳۰-۱۶:۳۰

خ.عم رضا

۷هفته اول

۹

کاربینی

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

آ.نوعی

 

 

 

گروه B

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

مقدمه علم حقوق

 

 

دوشنبه

۱۳:۴۵-۱۵:۱۵

خ.خوشنویسان

 

۲

کلیات حقوق اساسی

 

 

دوشنبه

۱۲-۱۳:۳۰

آ.برجی

 

۳

کاربرد فناوری اطلاعات در شورای حل اختلاف

 

 

دوشنبه

۱۰:۱۵-۱۱:۴۵

خ.گتمیری

 

۴

حقوق جزای عمومی

 

 

پنجشنبه

۱۲:۳۰-۱۴:۴۵

خ.نصیری

 

۵

مبانی جامعه شناسی

 

 

پنجشنبه

۱۰:۳۰-۱۲

آ.خاکپور

۷هفته دوم

۶

حقوق مدنی (اموال و مالکیت)

 

 

دوشنبه

۸:۳۰-۱۰

آ.نقی پور

 

۷

اخلاق و تربیت اسلامی

 

 

پنجشنبه

۱۵-۱۸

خ.فلاح

۷هفته اول

۸

زبان انگلیسی (پیشنیاز)

 

 

پنجشنبه

۸:۳۰-۱۲:۱۵

خ.شرف الاسلامی

۷هفته اول

۹

کاربینی

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

آ.نوعی

 

 

گروه C

 

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

حقوق مدنی (اموال و مالکیت)

 

 

دوشنبه

۱۸:۳۰-۲۰

آ.نوعی

 

۲

کلیات حقوق اساسی

 

 

دوشنبه

۱۵-۱۶:۳۰

آ.برجی

 

۳

کاربرد فناوری اطلاعات در شورای حل اختلاف

 

 

دوشنبه

۱۶:۴۵-۱۸:۱۵

خ.گتمیری

 

۴

حقوق جزای عمومی

 

 

پنجشنبه

۱۵:۱۵-۱۷:۱۵

خ.نصیری

 

۵

مبانی جامعه شناسی

 

 

چهارشنبه

۱۵-۱۶:۳۰

خ.فرهادی

۷هفته اول

۶

مقدمه علم حقوق

 

 

چهارشنبه

۱۶:۴۵-۱۸:۱۵

خ.خوشنویسان

 

۷

اخلاق و تربیت اسلامی

 

 

پنجشنبه

۱۲:۱۵-۱۵:۱۵

آ.قنبری

۷هفته اول

۸

زبان انگلیسی (پیشنیاز)

 

 

پنجشنبه

۱۷:۳۰-۲۰:۳۰

خ.عم رضا

۱۰هفته اول

۹

کاربینی

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

خ.محمدی

 

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی کاردانی حرفه ای امور حقوقی شورای حل اختلاف شهریور ۹۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.