صبح روز جمعه ۱۲ آبان ماه سال جاری، گروهی از دانشجویان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران از موزه ملی ایران واقع در میدان امام خمینی(ره)  بازدید کردند.

این بازدید که به همت کانون ایران شناسی و گردشگری و با هماهنگی امور فرهنگی مرکز برگزار شد، با استقبال پر شور و نشاط دانشجویان حاضر مواجه شد.

دانشجویان در جریان این بازدید با بخش های این موزه متشکل از دو بخش ایران باستان و دوران اسلامی آشنا شدند. همچنین در بخش ایران باستان نیز با بخش های پیش از تاریخ و پس از تاریخ آشنایی پیدا کردند.

نکته حائز اهمیت آن که دانشجویان طی این بازدید علمی فرهنگی، از روند تاریخ و اختراعات، اثرات آن بر معیشت و زندگی انسان را مشاهده نمودند.

گفتنی است: موزه ملی ایران بزرگ ترین، قدیمی ترین و مهم ترین موزه کشور است که ۸۰ سال پیش در تهران تأسیس شد و از آن به عنوان مادر موزه ها یاد می شود.

به اشتراک بگذارید...
فهرست