امروز : سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۲

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ - ۱۲:۲۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

شهریه پودمان مهر ۹۲ – کاردانی بهمن ۹۰ و کارشناسی ناپیوسته مهر ۹۱

ردیف رشته تحصیلی ۸۵ درصد سهم مرکز ۱۵ درصد حق نظارت ۱ کارشناسی ناپیوسته هتلداری   مهر ۹۱ (مرتبط) ۲/۸۷۰/۰۰۰ ریال دریافت فیش از واحد مالی ۲ کارشناسی ناپیوسته هتلداری   مهر ۹۱   (غیرمرتبط) ۳/۰۵۰/۰۰۰ ریال دریافت فیش از واحد مالی ۳ کاردانی هتلداری بهمن ۹۰ ۲/۵۴۰/۰۰۰ ریال دریافت فیش از واحد مالی ۴ کاردانی جهانگردی بهمن Read More

ردیف

رشته تحصیلی

۸۵ درصد سهم مرکز

۱۵ درصد حق نظارت

۱

کارشناسی ناپیوسته هتلداری   مهر ۹۱ (مرتبط)

۲/۸۷۰/۰۰۰ ریال

دریافت فیش از واحد مالی

۲

کارشناسی ناپیوسته هتلداری   مهر ۹۱   (غیرمرتبط)

۳/۰۵۰/۰۰۰ ریال

دریافت فیش از واحد مالی

۳

کاردانی هتلداری بهمن ۹۰

۲/۵۴۰/۰۰۰ ریال

دریافت فیش از واحد مالی

۴

کاردانی جهانگردی بهمن ۹۰

۲/۳۰۰/۰۰۰ ریال

دریافت فیش از واحد مالی

۵

کاردانی کسب و کار بهمن ۹۰

۱/۸۴۰/۰۰۰ ریال

دریافت فیش از واحد مالی

الف – پرداخت شهریه ۸۵ درصد سهم مرکز: واریز به شماره حساب ۰۳۸۸۱۹۰۲۸۰    بانک تجارت بنام موسسه فرهنگی هنری پیشرو پژوهان  

ب  – دریافت فیش آماده واریز۱۵ درصد حق نظارت: دریافت از واحد پشتیبانی مالی توسط ‌دانشجو     

 

[highlight]تذکر مهم:[/highlight] دانشجویان پس از واریز  فیش های ( الف – ۸۵ درصد سهم مرکز    ،   ب – ۱۵ درصد حق نظارت )     ضمن درج اطلاعات فردی و عنوان رشته تحصیلی و شماره دانشجویی بر روی فیشها و اقدام به  کپی گرفتن از هردو فیش پرداخت شده در  روز ثبت نام   به واحد پشتیبانی مالی ارائه نمایند.

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی شهریه پودمان مهر ۹۲ – کاردانی بهمن ۹۰ و کارشناسی ناپیوسته مهر  ۹۱

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.