سلام.بدین وسیله به اطلاع دانشجویان میرساند کلیه کلاس استاد ناصحی روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۲۶ برگزار نخواهد شد.

به اشتراک بگذارید...
فهرست