بدینوسیله به اطلاع میرساند کلیه کلاس های استاد حاجی ابراهیمی در تاریخ چهارشنبه ۱۴ آبان ۹۳ برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست