بدین وسیله به اطلاع دانشجویان رشته کاردانی روابط عمومی ورودی مهر ۹۳ میرساند کلاس استاد تاج آبادی روز یکشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۲۵ برگزار نخواهد شد.

واحد آموزش

به اشتراک بگذارید...
فهرست