مرکز آموزش علمی کاربردی واحد ۳۳
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی مدیریت هتلداری میرساند کلیه کلاسهای استاد رضا زاده روز شنبه مورخ ۹۳/۰۸/۱۰ برگزار نخواهد شد.

واحد اموزش – ساعت ارسال ۱۰ صبح شنبه

به اشتراک بگذارید...
فهرست