امروز : چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ - ۸:۱۷ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

لیست نمرات استاد حامدی مبانی روانشناسی و آداب معاشرت

لیست نمرات استاد حامدی مبانی روانشناسی و آداب معاشرت ردیف کد دانشجو میان ترم پروژه پایان ترم نمره نهایی ۱ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۱ ابراهیمی فرزانه ۰ ۰ ۱۹ ۱۹ ۲ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۲ اسمعیل محمدرضا ۰ ۰ ۱۶ ۱۶ ۳ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۳ بهاری کرمجوان نسیم ۰ ۰ ۱۹ ۱۹ ۴ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۴ بیابانی قره شیران هادی ۰ ۰ ۱۷ ۱۷ ۵ Read More

لیست نمرات استاد حامدی مبانی روانشناسی و آداب معاشرت

ردیف کد دانشجو میان ترم پروژه پایان ترم نمره نهایی
۱ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۱ ابراهیمی فرزانه ۰ ۰ ۱۹ ۱۹
۲ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۲ اسمعیل محمدرضا ۰ ۰ ۱۶ ۱۶
۳ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۳ بهاری کرمجوان نسیم ۰ ۰ ۱۹ ۱۹
۴ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۴ بیابانی قره شیران هادی ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
۵ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۵ پروا محمدرضا ۰ ۰ ۱۸ ۱۸
۶ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۶ پناهی حسین ۰ ۰ ۱۹ ۱۹
۷ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۷ پوریزدانخواه علیرضا ۰ ۰ ۱۸٫۵ ۱۸٫۵
۸ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۸ تندرو میلاد ۰ ۰ ۱۵ ۱۵
۹ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۰۹ تیموری صابر ۰ ۰ ۱۶ ۱۶
۱۰ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۰ جهاندیده محمدرضا ۰ ۰ ۲۰ ۲۰
۱۱ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۱ حسین پور حیدرباغی زهرا ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
۱۲ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۲ حیدری بهاره ۰ ۰ ۱۵ ۱۵
۱۳ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۴ حیدری رها ۰ ۰ ۲۰ ۲۰
۱۴ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۳ حیدری حمید ۰ ۰ ۰ غیبت امتحان
۱۵ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۶ دانشیان فر مهرزاد ۰ ۰ ۰ غیبت امتحان
۱۶ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۷ رحمانی قشلاق زهرا ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
۱۷ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۸ رضائی طاهره ۰ ۰ ۱۸٫۵ ۱۸٫۵
۱۸ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۹ زارع حسن ۰ ۰ ۱۸ ۱۸
۱۹ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۰ زرگرنژاد رضا ۰ ۰ ۰ غیبت امتحان
۲۰ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۱ سنجدآباد شهرام ۰ ۰ ۱۹٫۵ ۱۹٫۵
۲۱ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۲ شیرینی الهه ۰ ۰ ۰ غیبت امتحان
۲۲ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۸۶ صائمی مجتبی ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
۲۳ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۳ طرق نظر جوریابی بنیامین ۰ ۰ ۰ غیبت امتحان
۲۴ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۸۷ عبدلی مریم ۰ ۰ ۲۰ ۲۰
۲۵ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۴ علی عسگری طاهره ۰ ۰ ۰ غیبت امتحان
۲۶ ۹۳۱۳۸۰۹۰۱۷۰۰۱۰ علیشاهی مریم ۰ ۰ ۲۰ ۲۰
۲۷ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۵ فیاضی زهرا ۰ ۰ ۱۹ ۱۹
۲۸ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۶ قانع زیرک طلب نوید ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
۲۹ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۸۸ کاشفی هریس محمدحسین ۰ ۰ ۰ غیبت امتحان
۳۰ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۷ کریم سرمدی علی ۰ ۰ ۱۹٫۵ ۱۹٫۵
۳۱ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۸ مسعودی مسعود ۰ ۰ ۱۷ ۱۷
۳۲ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۲۹ نجف پور محمدرضا ۰ ۰ ۱۹ ۱۹
۳۳ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۳۰ نصیری مرضیه ۰ ۰ ۲۰ ۲۰
۳۴ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۳۱ نظیفی اوغول بیک احمد ۰ ۰ ۱۹ ۱۹
۳۵ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۳۲ هاشمی فرد سیدعلی ۰ ۰ ۱۸٫۵ ۱۸٫۵
۳۶ ۹۳۲۳۸۰۹۰۱۷۰۰۳۳ هوشیار زارع بیت اله ۰ ۰ ۲۰ ۲۰

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی لیست نمرات استاد حامدی مبانی روانشناسی و آداب معاشرت

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.