امروز : سه شنبه ۱ دی ۱۳۹۴

تاریخ : ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ - ۱۴:۵۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

مدارک آماده تحویل – آذر ۹۴

گواهینامه های آماده تحویل – آذر ۹۴

گواهینامه های آماده تحویل – آذر ۹۴

ردیف نام نام خانوادگی رشته
۱ فرنوش سادات افضلی آشپزی
۲ نوراله بابانژاد آشپزی
۳ فرشته سادات بصام تبار آشپزی
۴ شیما زارعی سنابادی آشپزی
۵ امیر قادری آشپزی
۶ کتایون وحیدی آشپزی
۷ لیلا اخوان خدمات جهانگردی
۸ محمد ارشدی طهرانی خدمات جهانگردی
۹ محدثه اسکندریان خدمات جهانگردی
۱۰ مهرداد افشارپاک خدمات جهانگردی
۱۱ معصومه امیر صفری خدمات جهانگردی
۱۲ آرپینه اوهانی خدمات جهانگردی
۱۳ سیما باقرنیا خدمات جهانگردی
۱۴ نسرین باقری خدمات جهانگردی
۱۵ مرضیه بخشی خدمات جهانگردی
۱۶ شیما بنی جمالی خدمات جهانگردی
۱۷ مریم توده فلاح خدمات جهانگردی
۱۸ ساحل تهجا خدمات جهانگردی
۱۹ طاهره جریان خدمات جهانگردی
۲۰ میلاد جلالی خدمات جهانگردی
۲۱ محبوبه جهان بخشی خدمات جهانگردی
۲۲ رقیه جهانشاهی نوکنده خدمات جهانگردی
۲۳ سعیده چوپانی خدمات جهانگردی
۲۴ مریم حاجی شمسائی خدمات جهانگردی
۲۵ احسان حاجیه نیاسری خدمات جهانگردی
۲۶ کبری حسن پور خدمات جهانگردی
۲۷ ساناز خدیر شربیانی خدمات جهانگردی
۲۸ مائده السادات خلیلی سهی خدمات جهانگردی
۲۹ زینب خوش عقیده خدمات جهانگردی
۳۰ نفیسه دهقانی خدمات جهانگردی
۳۱ پویان رضائی خدمات جهانگردی
۳۲ بهناز سادات رضویانی خدمات جهانگردی
۳۳ ماهان رمضی خدمات جهانگردی
۳۴ پونه رنجور خدمات جهانگردی
۳۵ مهناز سبزه ئی خدمات جهانگردی
۳۶ زهرا سرمستیان خدمات جهانگردی
۳۷ بدری سروری پور خدمات جهانگردی
۳۸ مریم سعیدیان خدمات جهانگردی
۳۹ بهمن سلیمانی سوین خدمات جهانگردی
۴۰ بیستون سلیمی نیاء خدمات جهانگردی
۴۱ گلسا سهرابیان خدمات جهانگردی
۴۲ ثریا سیدی خدمات جهانگردی
۴۳ لیلا شاهپوری ارانی خدمات جهانگردی
۴۴ نازنین شفائیان خدمات جهانگردی
۴۵ نیلوفر شهبازی خدمات جهانگردی
۴۶ محدثه صفرالهی خدمات جهانگردی
۴۷ آمنه صفرخانی خدمات جهانگردی
۴۸ نوشین صلاحی رنجبر خدمات جهانگردی
۴۹ میترا طاهررضی خدمات جهانگردی
۵۰ غزال ظروفچی خدمات جهانگردی
۵۱ الهام عابدین خدمات جهانگردی
۵۲ مرتضی عباسی نژاد خدمات جهانگردی
۵۳ الهام عزیزیان خدمات جهانگردی
۵۴ نسرین عسگری خدمات جهانگردی
۵۵ نسیم علی نژاد خدمات جهانگردی
۵۶ مجتبی علیخانی خدمات جهانگردی
۵۷ معصومه غفارزاده خدمات جهانگردی
۵۸ نیلوفر غلامی خدمات جهانگردی
۵۹ معصومه فرخی خدمات جهانگردی
۶۰ فاطمه فرزینی راد خدمات جهانگردی
۶۱ عاطفه قاسمی خدمات جهانگردی
۶۲ مرضیه کریمیان خدمات جهانگردی
۶۳ اعظم کبودخانی فر خدمات جهانگردی
۶۴ نعیمه کشت گر خدمات جهانگردی
۶۵ سمیرا لایقی خدمات جهانگردی
۶۶ سمیه لبافی خدمات جهانگردی
۶۷ سمیرا محیط مافی خدمات جهانگردی
۶۸ مهرناز ملامحمدی خدمات جهانگردی
۶۹ افروز منصوری نسب خدمات جهانگردی
۷۰ سوده موسوی خدمات جهانگردی
۷۱ سعیده مهدوی افشار خدمات جهانگردی
۷۲ پونه میرزائی صدیق زنوزی خدمات جهانگردی
۷۳ الهه ناصری خدمات جهانگردی
۷۴ سهیلا وحید محمدی خدمات جهانگردی
۷۵ نیلوفر وهاب زادگان خدمات جهانگردی
۷۶ مونا هاشمی خدمات جهانگردی
۷۷ عارفه یوسفی خدمات جهانگردی
۷۸ زهرا امیری کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۷۹ مژگان جمعه کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۰ مینا حاج فیضی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۱ اعظم سادات حسینی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۲ سهیلا حسینی دامن جانی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۳ الهه حیدری طرقی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۴ مریم دلیری حاجی پیران کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۵ هاجر سازمند کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۶ الهام ستوده کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۷ الهه صالحی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۸ معصومه فریدون فرخ کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۸۹ فاطمه گودرزی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۹۰ مرضیه لطفی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۹۱ بهناز نجفی درکورانی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۹۲ فاطمه هادی پور کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۹۳ ناهید هاشمی پور کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۹۴ سعید ابراهیمی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۹۵ فریماه احمدی نامی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۹۶ ناصر اژدری زرنقی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۹۷ مونا ایمان کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۹۸ محمد حسین آدینه کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۹۹ یوسف آقایی چقابلکی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۰ کبرا بیات کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۱ علیرضا تره کار کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۲ راضیه تنهائی کوهک تپه کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۳ کبری چگاه کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۳۱۵ بهاره حسینی مهرپورشفتی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۴ زهره حیدری کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۵ علیرضا رضایی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۶ رضا رمضانی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۷ رضا شریفی شهریور کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۸ مهری عنبری شارق کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۰۹ هادی فراهانی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۰ شکوه سادات کریم پور ارمکی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۳۱۸ سحر کمالی پور کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۱ سلمان کریمی مغانلو کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۲ مرضیه کنگرانی فراهانی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۳ مریم کیانی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۴ میلاد گیلانی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۵ حسین لونی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۶ زینب مسافرآستانه کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۱۷ وحید مهدی زاده ثمرین کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۱۲۰ مهتاب اسکندری کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۱ الهام برادران کله کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۲ سجاد جباری برجسته کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۳ مجید حاجی ابوالقاسم کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۴ محدثه حسن زاده کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۵ الهام رحمانی آذر کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۶ الهام سلمانی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۷ سمیه شریف کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۸ ملینا غضنفری کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۲۹ مهدیه منتظری کیوی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۳۰ فاطمه نوعی جهرمی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۳۱ مروارید یوسفی کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۳۲ شیرین یوسفی زادگان کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
۱۳۳ مریم احمدی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۳۴ زینب احمدی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۳۵ فاطمه اران کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۳۶ معصومه سادات اسماعیلی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۳۷ زهرا آب ریان کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۳۸ سیما باقری آزاد کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۳۹ مونا بالش آبادی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۰ مریم بلندپز کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۱ الهام پوردلجو کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۲ سیف علی پولادی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۳ آرزو جبرئیلی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۴ مهدیه جعفریان کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۵ اعظم حسن پور کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۶ سمیرا خوش بین نزدیک کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۷ حامد ربیعیان سرخی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۸ سکینه رشیدی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۴۹ ربابه رضائی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۰ مریم زحمتکش زیده سرائی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۱ ذریه زینلی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۲ صغرا سلطانی شاهمرادی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۳ نیلوفر شکارچی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۴ مهدی شکوری کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۵ شبنم شهلا کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۶ طاهره صدری کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۷ کتایون صدری کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۸ زپیور طهماسیان سوارانی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۵۹ زیبا ظاهری کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۰ مرضیه عامری هفتادری کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۱ مونا عباسی روزبهانی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۲ حسین عربگل کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۳ الهه غلامی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۴ مژگان قاسمی پور کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۵ سیده مینا کافی ماسوله کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۶ پروا کریم خانی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۷ محبوبه گله دار عراقی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۸ سیمین متقیان کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۶۹ نسرین مختاری اسفیدواجانی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۰ بنفشه معافی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۱ لیلا ملکی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۲ شیرین موذنی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۳ ساناز موفقی کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۴ مینا وطن پرست کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۵ احمد وهیب کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۶ مژگان یاری کاردانی حرفه ای هتلداری
۱۷۷ شبنم ابراهیمی حسین زاده کاردانی مترجمی
۱۷۸ ساره اسمعیل یان چاله ئی کاردانی مترجمی
۱۷۹ سعیده اصلانی کاردانی مترجمی
۱۸۰ عماد بازیان کاردانی مترجمی
۱۸۱ سمیه برات زاده برزلی کاردانی مترجمی
۱۸۲ سمیه حیدری سی پی کاردانی مترجمی
۱۸۳ میثم خانی قلعه جق کاردانی مترجمی
۱۸۴ انسیه خسروی کاردانی مترجمی
۱۸۵ هانیه خسروی کاردانی مترجمی
۱۸۶ لمیا راوف کاردانی مترجمی
۱۸۷ معصومه رفاهی رفعت کاردانی مترجمی
۱۸۸ سحر سلیمی گرمرودی کاردانی مترجمی
۱۸۹ ثریا سیدعلوی کاردانی مترجمی
۱۹۰ ندا شریفی هشتجین کاردانی مترجمی
۱۹۱ ملیحه شعبان زنجانی کاردانی مترجمی
۱۹۲ نادره عسگری کاردانی مترجمی
۱۹۳ خدیجه کلانتری کاردانی مترجمی
۱۹۴ الهام مبینی خالدی کاردانی مترجمی
۱۹۵ شهربانو محمدزاده کاردانی مترجمی
۱۹۶ مهتاب مدنی کاردانی مترجمی
۱۹۷ سید امین موسوی رخشانی کاردانی مترجمی
۱۹۸ فاطمه نعمتی کاردانی مترجمی
۱۹۹ مونا ابراهیمی ایران پور کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۰ صدیقه ابراهیمی ورکیانی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۱ مونا اکبری کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۲ مژگان امیدی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۳ شادی تقوائی اردلانی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۴ مژگان حسین کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۵ زهره حمامی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۶ پریوش حمیدی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۷ لیلا خان احمدی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۸ گلناز دربندی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۰۹ مونا رجبی کساری کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۰ ناهید شاهملکی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۱ مریم عامری شهرابی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۲ عاطفه عطائی راد کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۳ شبنم مرتضوی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۴ عاطفه مصاحبی محمدی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۵ معصومه موسوی رینه کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۶ سمیه نانچی کر کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۷ آزاده ولد خانی کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۸ شهرزاد یزدان پرست کارشناسی حرفه ای گردشگری
۲۱۹ زهرا احدی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۰ لیلا احسانی مجد کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۱ سمیرا ارجمندی فر کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۲ سعیده اردکانی زاده کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۳ بهناز اسدی بنابی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۴ الهام السادات اشرف زاده کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۵ آرزو امینیان کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۶ نرگس ایزد پناه کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۷ سپیده سادات باقری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۸ الناز باقری پوررودبنه کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۲۹ مهناز برزگر تولدئی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۰ معصومه پورابراهیم کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۱ فریبا پورآقا شاه نشین کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۲ پری ناز جابریان کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۳ سمانه جعفری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۴ نسیم چیذری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۵ نگین حسینی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۶ سمیه سادات حسینی بنوید کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۷ مینا حق شناس حقیقی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۸ درین خاصه کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۳۹ لیلا خاکی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۰ سمانه خلیلی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۱ سارا دانش صدیق کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۲ فاطمه دوستدار نانکیاشیری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۳ اکرم دیرباز کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۴ سارا رحیمی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۵ زهره رضوانی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۶ حمیده زرین پر کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۷ فاطمه سروری آزاد کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۸ مهدیه سعیدی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۴۹ تینا سیاوشی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۰ سمیه شجاع آذری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۱ آتنا شجاعی دموچالی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۲ عاطفه شفیعی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۳ غزاله صادقی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۴ پری صالحی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۵ صدف السادات ضیا کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۶ ناریلا طاهری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۷ سمیرا ظفرانلو کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۸ حمیده عباسی سنجدری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۵۹ طاهره عبداله طهرانی راد کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۰ صدیقه عزیزیان کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۱ مهناز عسگری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۲ الهه قاسمی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۳ شهناز قراگوزلو کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۴ پریا قربانی روشن کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۵ شیرین کاظمی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۶ شیما کاظمی نژاد کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۷ مرضیه کرمی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۸ الهه مجیدی ایرد موسی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۶۹ فرحناز محسنی آراسته کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۰ نرگس محمدخانی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۱ فهیمه محمدی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۲ زهرا معتمدی نصر کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۳ محبوبه مقدسی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۴ سودابه ملائی کلفتی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۵ سیده ربابه منصوری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۶ کتایون موثقی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۷ راضیه مهدی پور کلشتری کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۸ مرضیه سادات میرهاشمی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۷۹ پریسا یوزباشی کارشناسی مدیریت هتلداری
۲۸۰ معصومه خطیبی قباق تپه میهمانداری اقامتی
۲۸۱ مریم فرزانه میهمانداری اقامتی
۲۸۲ سمیرا لک میهمانداری اقامتی
۲۸۳ زهرا وفادار میهمانداری اقامتی
۲۸۴ نسیم استخری هتلداری پذیرایی
۲۸۵ علی رحمن امیری هتلداری پذیرایی
۲۸۶ حسین رودبارانی هتلداری پذیرایی
۲۸۷ مریم السادات فولادپوری هتلداری پذیرایی
۲۸۸ الهام مهدوی رحمانی هتلداری پذیرایی
۲۸۹ الناز صادقی کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری
۲۹۰ پگاه رحمتی کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری
۲۹۱ زهرا بیاتی کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری
۲۹۲ سمیرا سلطان محمدی کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری
۲۹۳ بهاره عبدلی زفرقندی کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۲۹۴ بهناز فلاح گون پاپاق کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۲۹۵ زهرا رمزی کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۲۹۶ زینب تفنگدار کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۲۹۷ ژیلا باحقیقت کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۲۹۸ سپیده شجاع کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۲۹۹ سمیرا کاظمی کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۳۰۰ سهیلا احمدی کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۳۰۱ سیده فرحناز دهقانپورفراشاه کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۳۰۲ فائزه محمدی کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۳۰۳ مهری هاشم زاده بوره کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری
۳۰۴ الهام آقاشیری کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۰۵ الهام مهرمنش کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۰۶ زینب سادات عباس نیا کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۰۷ سارا حسینی شبتری کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۰۸ سعیده ناصری نژاد کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۰۹ سیما علی بیگی کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۱۰ شبنم برازنده عباس زاده کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۱۱ شیما طالبی اسگوق کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۱۲ فاطمه ذوالفقاری رحمانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۱۳ مرضیه خانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۳۱۴ مهدیه خانی کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری
۱۱۸ شیوا مهربانی کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۳۱۶ زهرا پرتوانوری کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۳۱۷ زهره طهرانی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری و شنیداری
۱۱۹ مریم نجاری کاردانی حرفه ای روابط عمومی
۳۱۹ شیرین هاشمی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و متون رسمی
۳۲۰ طیبه زمان وزیری کاردانی حرفه ای هتلداری
۳۲۱ فاطمه بهرامی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی- آثار مکتوب و متون رسمی
۳۲۲ فاطمه سالاروند شمسی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری و شنیداری
۳۲۳ فاطمه محمدی کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
۳۲۴ فوزیه بابائی کاردانی حرفه ای هتلداری
۳۲۵ گرتا کشیشی کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی- آثار دیداری و شنیداری
۳۲۶ نیره سادات مهدوی فر کاردانی حرفه ای حقوق- شورای حل اختلاف
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی مدارک آماده تحویل – آذر ۹۴

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.