گروه A

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

خرید و فروش الکترونیکی

 

 

شنبه

۱۵-۱۸

خ.جمنی

۲۰۳

۲

فنون فروش

 

 

شنبه

۱۸:۱۵-۱۹:۴۵

خ.چمنی

۲۰۳

۳

طراحی و چیدمان فروشگاه

 

 

دوشنبه

۱۶:۴۵-۱۹:۴۵

آ.حمیدزاده

۲۰۳

۴

پروژه ( ویژه پودمان)

 

 

متعاقبا اعلام میگردد

آ.حمیدزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست