امروز : جمعه ۹ آبان ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ - ۲۰:۵۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲ ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده  ۱ آقاصادقی فاطمه مدارک اشتغال به کار ۲ ابراهیمی نسرین گواهی موقت کاردانی-استعلام- ۳ احمدی زهرا ۲ قطعه عکس ۴ اکبری فاطمه گواهی موقت کاردانی۹۲/۱۱-تاییدیه پس از صدور موقت ۵ اموری اهوازی زهرا استعلام ۶ بابک مریم استعلام Read More

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲
ردیف نام خانوادگی نام نقص پرونده 
۱ آقاصادقی فاطمه مدارک اشتغال به کار
۲ ابراهیمی نسرین گواهی موقت کاردانی-استعلام-
۳ احمدی زهرا ۲ قطعه عکس
۴ اکبری فاطمه گواهی موقت کاردانی۹۲/۱۱-تاییدیه پس از صدور موقت
۵ اموری اهوازی زهرا استعلام
۶ بابک مریم استعلام
۷ بافتی زاده رمضان سپیده استعلام-۶ قطعه عکس
۸ برآهوئی زهرا استعلام
۹ پاشوی سمیه گواهی موقت کاردانی۹۲/۰۶-استعلام-
۱۰ پورتقی کیا رحیمه کپی توضیحات شناسنامه-استعلام
۱۱ جعفری خدیجه گواهی موقت کاردانی۹۲/۰۶-استعلام-
۱۲ جهانی سمیه استعلام-مدارک اشتغال به کار
۱۳ حسنی زهرا تعویض عکس-گواهی موقت ۸۷/۱۱-استعلام
۱۴ حسین زاده مقدم فاطمه استعلام
۱۵ خدابخش دامغانی نژاد شکوفه اصل گواهی موقت-استعلام-کپی تمام صفحات شناسنامه
۱۶ خدادی مریم استعلام
۱۷ رحمن وند زهرا تعویض عکس-گواهی موقت -استعلام
۱۸ رضائی برمی سمیرا گواهی موقت۸۸/۰۴-استعلام
۱۹ رضائی مقدم معصومه گواهی موقت۹۲/۱۱-استعلام
۲۰ علی محمدی چهارده لیلا استعلام
۲۱ فیروزی جوقان فاطمه گواهی موقت کاردانی-استعلام-
۲۲ کاظم پور پریسا استعلام 
۲۳ کیانی آمنه کپی واضح از کارت ملی-تعویض عکس-دانشنامه-پیگیری جواب استعلام 
۲۴ گل محمدی فاطمه گواهی اشتغال به کار-استعلام
۲۵ مزینانی سمانه عکس–استعلام
۲۶ مساعدی شقایق کپی تمام صفحات شناسنامه-استعلام
۲۷ مومن کیائی لیلا کپی واضح از کارت ملی-۳ عکس
۲۸ ناصری هرق فاطمه کپی واضح از کارت ملی-گواهی موقت کاردانی-استعلام
۲۹ نیکوروش ساره استعلام
۳۰ والی محیا استعلام
۳۱ یدالهی سماکوش فاطمه کپی واضح از کارت ملی
۳۲ یوسفی سیاوزان ربابه استعلام
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی نقص پرونده – کارشناسی حرفه ای روابط عمومی بهمن ۹۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.