نمایشگاه عکس دانشجویی لحظات زندگی به مدت یک هفته از تاریخ ۱۹ تا ۲۶ دی ماه سال  ۱۳۹۸ به همت دانشجویان رشته روابط عمومی کانون خبر و رسانه با راهنمایی استاد نبی زاده در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران برگزار شد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست