برنامه آزمون پایان پودمان رشته  کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری مهر۹۱

 

ردیف

عنوان درس

 

روز

تاریخ

ساعت شروع

۱

 

صدور بلیط میانی

سه شنبه

۲۴/۱۰/۹۲

۰۰/۱۰

۲

 

برنامه ریزی و عملیات گشتهای مسافرتی

دوشنبه

۳۰/۱۰/۹۲

۰۰/۱۰

۳

متون زبان انگلیسی

چهارشنبه

۰۲/۱۱/۹۲

۰۰/۱۰

۴

زبان دوم (۱)

شنبه

۰۵/۱۱/۹۲

۰۰/۱۰

۵

نقشه خوانی

دوشنبه

۰۷/۱۱/۹۲

۰۰/۱۰

۶

فنون و مهارتهای راهنمایی گشتهای مسافرتی

چهارشنبه

۰۹/۱۱/۹۲

۰۰/۱۰

۷

صدور بلیط مقدماتی

———-

———-

——-

۸

محاوره ربان انگلیسی(۳)

———-

———

بصورت شفاهی

[dt_gap height=”30″][dt_divider style=”thick”][dt_gap height=”30″]

نکات مهم:

۱ – همراه داشتن کارت ورود به آزمون الزامی است.

۲ – نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری حضور داشته باشید.

۳ – از آوردن تلفن همراه به جلسه آزمون جدا خودداری کنید.

۴ – از آوردن وسایل اضافه از قبیل کیف، کتاب، جزوه و غیره به جلسه آزمون خودداری نمائید.

۵ – با توجه به شماره کارت ورود به آزمون و شماره صندلی در محل تعیین شده مستقر شوید.

۶ – برگه صورتجلسه آزمون را با قید نام و نام خانوادگی خود امضاء کنید.

۷ – نام خانوادگی استاد مدرس خود را در برگه سئوالات و پاسخ نامه در محل نام استاد قید نمائید.

۸ – در صورت مشاهده هرگونه تقلب اعم از داشتن جزوه و یادداشت، نوشتن روی صندلی، صحبت کردن و غیره، پاسخنامه شخص خاطی برابر آئین نامه امتحانات ضبط و از آزمون مربوط محروم خواهد شد.

با آرزوی موفقیت

به اشتراک بگذارید...
فهرست