برنامه آزمون پایان پودمان رشته      کاردانی مدیریت کسب و کار بهمن ۹۰

 

ردیف

عنوان درس

 

روز

تاریخ

ساعت شروع

۱

 

خرید و فروش الکترونیکی

شنبه

۲۸/۱۰/۹۲

۰۰/۱۰

۲

 

فنون فروش

دوشنبه

۳۰/۱۰/۹۲

۰۰/۱۰

۳

 

طراحی و چیدمان فروشگاه

چهارشنبه

۰۲/۱۱/۹۲

۰۰/۱۰

۴

پروژه ( ویژه پودمان)

پنجشنبه

۱۰/۱۱/۹۲

——

[dt_gap height=”30″][dt_divider style=”thick”][dt_gap height=”30″]

نکات مهم:

۱ – همراه داشتن کارت ورود به آزمون الزامی است.

۲ – نیم ساعت قبل از شروع آزمون در محل برگزاری حضور داشته باشید.

۳ – از آوردن تلفن همراه به جلسه آزمون جدا خودداری کنید.

۴ – از آوردن وسایل اضافه از قبیل کیف، کتاب، جزوه و غیره به جلسه آزمون خودداری نمائید.

۵ – با توجه به شماره کارت ورود به آزمون و شماره صندلی در محل تعیین شده مستقر شوید.

۶ – برگه صورتجلسه آزمون را با قید نام و نام خانوادگی خود امضاء کنید.

۷ – نام خانوادگی استاد مدرس خود را در برگه سئوالات و پاسخ نامه در محل نام استاد قید نمائید.

۸ – در صورت مشاهده هرگونه تقلب اعم از داشتن جزوه و یادداشت، نوشتن روی صندلی، صحبت کردن و غیره، پاسخنامه شخص خاطی برابر آئین نامه امتحانات ضبط و از آزمون مربوط محروم خواهد شد.

با آرزوی موفقیت

به اشتراک بگذارید...
فهرست