امروز : چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۲

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ - ۲:۱۸ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری مهر ۹۱

     گروه A ردیف نام درس تعداد واحد ایام هفته ساعت نام استاد کلاس ن ع ۱ روانشناسی گردشگری     شنبه ۱۳-۱۴:۳۰ خ.جمالی ۴۰۱ ۲ ارتباط با مشتری     شنبه ۹-۱۲ خ.کاظمی ۴۰۱ ۳ بازاریابی و فروش در صنعت هتلداری     پنجشنبه ۸:۳۰-۱۱:۳۰ خ.امامی ۴۰۱ ۴ فرهنگ سازی در صنعت هتلداری Read More

    

گروه A

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

روانشناسی گردشگری

 

 

شنبه

۱۳-۱۴:۳۰

خ.جمالی

۴۰۱

۲

ارتباط با مشتری

 

 

شنبه

۹-۱۲

خ.کاظمی

۴۰۱

۳

بازاریابی و فروش در صنعت هتلداری

 

 

پنجشنبه

۸:۳۰-۱۱:۳۰

خ.امامی

۴۰۱

۴

فرهنگ سازی در صنعت هتلداری

 

 

پنجشنبه

۱۱:۴۵-۱۳:۱۵

خ.امامی

۴۰۱

۵

زبان انگلیسی پیشرفته ( هتلداری )

 

 

سه شنبه

۸-۱۱:۳۰

آ.عباسی فرد

۴۰۱

 

گروه B

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

روانشناسی گردشگری

 

 

دوشنبه

۱۱:۴۵-۱۳:۱۵

خ.جمالی

۲۰۳

۲

ارتباط با مشتری

 

 

دوشنبه

۸:۳۰-۱۱:۳۰

خ.کاظمی

۲۰۳

۳

بازاریابی و فروش در صنعت هتلداری

 

 

چهارشنبه

۹-۱۲

خ.مرجب

۲۰۳

۴

فرهنگ سازی در صنعت هتلداری

 

 

چهارشنبه

۱۳-۱۴:۳۰

خ.مرجب

۲۰۳

۵

زبان انگلیسی پیشرفته ( هتلداری )

 

 

سه شنبه

۱۱:۴۵-۱۵:۱۵

آ.عباسی فرد

۲۰۳

      

گروه C

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

روانشناسی گردشگری

 

 

دوشنبه

۱۴-۱۵:۳۰

خ.جمالی

۵۰۱

۲

ارتباط با مشتری

 

 

سه شنبه

۱۷-۲۰

آ.سلیمانی

۵۰۱

۳

بازاریابی و فروش در صنعت هتلداری

 

 

پنجشنبه

۱۳-۱۶

آ.اصلان زاده

۵۰۱

۴

فرهنگ سازی در صنعت هتلداری

 

 

پنجشنبه

۱۶:۱۵-۱۷:۴۵

آ.اصلان زاده

۵۰۱

۵

زبان انگلیسی پیشرفته ( هتلداری )

 

 

دوشنبه

۱۵:۴۵-۱۸:۴۵

خ.عم رضا

۵۰۱

 

گروهD

ردیف

نام درس

تعداد

واحد

ایام

هفته

ساعت

نام استاد

کلاس

ن

ع

۱

روانشناسی گردشگری

 

 

شنبه

۱۵:۱۵-۱۶:۴۵

خ.جمالی

۵۰۱

۲

ارتباط با مشتری

 

 

شنبه

۱۷-۲۰

آ.سلیمانی

۵۰۱

۳

بازاریابی و فروش در صنعت هتلداری

 

 

چهارشنبه

۱۵-۱۸

خ.مرجب

۲۰۳

۴

فرهنگ سازی در صنعت هتلداری

 

 

چهارشنبه

۱۸:۱۵-۱۹:۴۵

خ.مرجب

۲۰۳

۵

زبان انگلیسی پیشرفته ( هتلداری )

 

 

یکشنبه

۱۶:۳۰-۱۹:۳۰

خ.عم رضا

۲۰۳

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی کارشناسی ناپیوسته مدیریت هتلداری مهر ۹۱

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.