امروز : دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ - ۸:۲۱ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

کارگاه آموزشی روش تحقیق(کمی و کیفی)  برگزار شد

ظهر روز دوشنبه ۲دی  ماه ۱۳۹۸ کارگاه آموزشی روش تحقیق(کمی و کیفی) در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۳ تهران برگزار شد. در این مراسم که به همت امور فرهنگی و کانون خبر و رسانه مرکز برگزار گردید، دکتر محمد بنائیان سفید طی سخنانی صحبت  از روش‌ در تحقیق را یکی از مباحث Read More

ظهر روز دوشنبه ۲دی  ماه ۱۳۹۸ کارگاه آموزشی روش تحقیق(کمی و کیفی) در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد۳۳ تهران برگزار شد.

در این مراسم که به همت امور فرهنگی و کانون خبر و رسانه مرکز برگزار گردید، دکتر محمد بنائیان سفید طی سخنانی صحبت  از روش‌ در تحقیق را یکی از مباحث مهم متدولوژیک دانست.  با توجه به متعدد و متکثر شدن دانش‌ها و شاخه شاخه شدن علوم، در طی اعصار و قرون، روش‌های تحقیق نیز مسیر پر فراز و نشیبی طی نموده‌اند. برخی از این روش‌ها در آغاز، دائر مدار شیوه‌های سنتی و اسناد و کتابخانه‌ای بوده‌اند که در طول زمان، متحول و منظور گشته‌اند و سپس روش‌های نوین، به ویژه در قرون پانزدهم و شانزدهم، همراه با تحولات دنیای پوزیتیویسم، پیدا شدند که مبنای کار آنها، آزمایش و تجربه بود. در علوم مختلف، با تقسیم‌بندی‌های مختلفی از جهت روشی روبه رو هستیم.

وی همچنین تحقیق را یک  امر ضروری بویژه در مسائل علمی است که در تحقیق ۵ بعد وجود دارد، اولی بعد حقیقت جویی که تولید علم دارد، دومی بعد نیکی طلبی که به معنای جستجو کردن وطلب کردن است، سومی بعد زیبایی دوستی که همان خلق هنر است، چهارمی بعد عبادت و پرستش که در ذات انسان وجود دارد که تولید عبادت می کند و پنجمین خلاقیت و نوآوری که همان طرح ذهنی که در ذهن انسان خطور پیدا می کند و از قبل وجود نداشته که وقتی طرح را پرورش دهیم خلاقیت و نوآوری بوجود می آید. خلاقیت و نوآوری در وجود انسان است تفاوت خلاقیت در انسان و خدا در این است که خداوند همه چیز را از عدم آفرید ولی انسان نمی تواند یک چیزی را که اصلا وجود ندارد بیافریند.

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر پیشرو پژوهان (واحد ۳۳)تهران ادامه داد: روش تحقیق علمی است که ما می توانیم به وسیله آن علم پدیده ها را بشناسیم و درک کنیم، در روش هدف مشخص می شود دو رویکرد در مسئله روش تحقیق وجود دارد  خرد گرایانه( در ذهن خطور پیدا می کند) و رویکرد طبیعت گرایانه( واقعیت هایی که در ذهن و پیرامون ما وجود دارد طبیعت را آنالیز می کنیم) روبه رو هستیم.

وی روش تحقیق را به معنای رویکرد هستی شناسی، مکاتب فکری و روش‌های تحلیل طبیعت و جامعه (مانند تجربه‌گرایی، ثبات‌گرایی، ابطال‌گرایی، طبیعت‌گرایی، مکانیک‌گرایی، رفتارگرایی، تاویل‌گرایی، فهم‌گرایی و پدیدارشناسی،  فرایند نظام‌مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه‌حل یک مسئله دانست.

دکتربنائیان سفید در این باره باید گفت که روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته، برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات، یافتن روابط و دست‌یابی به راه‌حل مشکلات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: رویکرد انجام پژوهش، بر پایه  جهان‌بینی و نوع مثال فکری (پارادایمی) است که پژوهش‌گر اختیار می‌کند. منظور از پارادایم، مجموعه‌ای از مفروضه‌ها، مفاهیم یا گزاره‌هاست که از نظر منطقی، به طور انعطاف‌پذیری به هم مرتبط بوده، جهت فکری و پژوهشی را هدایت می‌کند. پارادایم خردگرایانه، با دیدگاه اصالت تحصیلی سروکار دارد. مفروض  این پارادایم، آن است که واقعیت، چیزی است که فرد می‌تواند به وسیله  حواس خود، آن را تجربه کند. این پارادایم بر پایه  این اصل استوار است که متغیرهای تشکیل دهند  یک فرایند پیچیده را می‌توان به طور جداگانه از یکدیگر بررسی کرد؛ برای مثال، تأثیر رفتار معلم بر یادگیری دانش آموزان را می‌توان بدون مطالعه  سایر متغیرهایی که بر یادگیری دانش آموزان اثر می‌کنند، بررسی کرد. برخی ویژگی‌های اساسی پارادایم خردگرایانه عبارتند از: تلخیصی بودن،تکرار پذیر بودن و ابطال پذیری.

بنائیان سفید اظهار داشت: پارادایم طبیعت‌گرایانه بر این مفروضه استوار است که واقعیت، چیزی نیست که هم  افراد، به طور یکسان آن را مشاهده کنند و تجربه  مشابهی از آن به دست آورند. علاوه بر این، تقسیم یک پدید  پیچیده به اجزا و مطالعه  هر یک از اجزا، الزاماً ما را به شناخت کامل از آن پدیده نمی‌رساند و نیز واقعیت مورد مشاهده و مشاهده‌گر، بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و همچنین ارزش‌های پژوهش‌گر به نحوی، فرآیند پژوهش را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، در پارادایم طبیعت‌گرایانه مفروض  اصلی مورد تأکید، آن است که واقعیت مورد مشاهده، به تفسیر افراد و ذهنیت آنان بستگی دارد.

این استاد ادامه داد: در حوزه  علوم رفتاری، کاربرد دو پارادایم یاد شده، منجر به دو دسته از روش‌های تحقیق شده، روش‌های کیفی که در آنها داده‌های کیفی به کار می‌رود.

این روش‌ها مکمل یکدیگر بوده، برای شناخت پدیده‌ها، می‌توان آنها را با هم مورد استفاده قرار داد. تحقیقات کمی در ارتباط با بیان فرضیه با سئوال پژوهشی می باشد و بر اسا س نوع تحقیق باید حتما روش تحقیق انتخاب و پیش بینی و حدس و اثبات نشده است. که در آزمون تایید و یا رد آن مشخص می شود و پژوهشگر دخالتی ندارد، باید با همان روش انتخاب تا آخر تحقیق پی گیری شود.

اما تحقیقات کیفی از قاعده و کف جامعه شروع و با انتخاب متون یا جامعه آماری تا اشباع نظری ادامه دارد و می توان به اقتضای پاسخ، سوال دیگر و یا روش متناسب با آن را بکار برد که منتج به نظریه می شود یعنی تحقیقات کمی به صورت روش قیاسی و کلی است که از راس به قاعده است و روش تحقیق کیفی به صورت استقرایی و جزئی است که از قاعده به راس می باشد.

وی ادامه داد : از دیگر تقسیم‌بندی‌هایی که برای روش‌های تحقیق به وسیله  برخی از نویسندگان به کار برده می‌شوند تقسیم‌بندی‌های گذشته‌نگر و آینده‌نگر،نتیجه‌گرا و تصمیم‌گرا می باشند.به طور کلی، چنانچه داده‌های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشند که در گذشته رخ داده، طرح تحقیق را می‌توان گذشته‌نگر تلقی کرد و در صورتی که داده‌های مورد نیاز پژوهش‌گر، درباره  رویدادهایی باشند که پژوهش‌گر باید رخداد آنها را طی دستکاری‌هایی نسبت به یک متغیر به وجود آورد و یا به طور کلی، متغیر مورد مطالعه چنان باشد که مشاهد  آن در آینده  میسر باشد، در این صورت، طرح پژوهشی، آینده‌نگر تلقی می‌شود.

رییس مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران در بخش پایانی سخنان خود گفت: به طور کلی منظور از روش تحقیق و پژوهش، ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی است که دست‌یابی به هدف را آسان‌تر و عملی‌تر می‌سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می‌آید. این نکته، در کلیه روش‌ها مطرح است. یعنی هر کاری بر مبنای «روش»های برگرفته از تجربه‌ها و موفقیت‌ها انجام پذیرد، تضمین بیشتری برای بهره دهی آن خواهد بود و افراد «‌دارای روش» موفق‌ترند و مبتدیانی که با روش افراد موفق آشنا می‌شوند، زودتر به نتیجه می‌رسند.

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی کارگاه آموزشی روش تحقیق(کمی و کیفی)  برگزار شد

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.