برنامه های هفته پژوهش ۱۳۹۳:

 هفته پژوهش

شیوه نامه نگارش مقاله:
اولویت موضوعی در موضوع گردشگری مذهبی می باشد.
سایر زمینه های موضوعی، در راستای محور های آزاد در زمینه گردشگری و هتلداری می باشد.
مقاله‌ها باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند. و مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است.
مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Papers) باشند.
ارسال مقاله به دبیرخانه نشست تنها از طریق آدرس الکترونیکی …… صورت می پذیرد و از تحویل حضوری مقالات خورداری شود.

موارد ارسالی می باید در قالب زیر باشد:

۱٫ فایل wordچکیده مقاله همراه با مشخصات کامل نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، نام دانشگاه، رشته تحصیلی و آدرس الکترونیکی

۲٫ ارسال فایل متن کامل مقاله به صورت فایل word و فایل pdf به شیوه زیر:

دارای ساختار علمی- پژوهشی
صفحۀ مشخصات نویسنده: (صفحۀ بدون شماره) شامل عنوان کامل مقاله (عنوان مقاله باید کاملاً گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد)، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست الکترونیکی ، معرفی نویسنده مسئول و عهده دار مکاتبات.
چکیده فارسی: حداکثر ۳۰۰ کلمه، (باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و شامل بیان مسأله، سوال تحقیق، اهداف و روش تحقیق، مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد) با ذکر عنوان مقاله و کلید واژه (سه تا پنج کلمه) در یک صفحه مجزا تنظیم می‌گردد.
مقدمه شامل: طرح موضوع (بیانگر مسأله پژوهش، فرضیه‌های قبلی پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله) اهداف تحقیق، معرفی کلی مقاله و پیشینه تحقیق

روش تحقیق
متن مقاله شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسی‌ها، یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق

نتیجه تحقیق: باید به گونه‌ای منطقی و مستدل (همراه با جمع‌بندی موارد طرح شده) و شامل پاسخ به سوال تحقیق در قالب ارایه یافته‌های تحقیق باشد.
تشکر و قدردانی از همکاری و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته‌اند (در صورت نیاز).
پی‌نوشت‌ها: شامل معادل‌های لاتین و توضیحات ضروری درباره اصطلاحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره در متن و به صورت پی‌نوشت در انتهای مقاله درج گردد.
منابع فارسی و لاتین به ترتیب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگی نویسنده.
بخش انگلیسی: شامل دو صفحه که در انتهای مقاله پس از منابع می‌آید: الف- مشخصات نویسندگان ب- ترجمه کاملی از چکیده فارسی(حداقل ۴۰۰ و حداکثر ۵۰۰کلمه)

متن مقاله (با فونت: فارسی BNazanin سایز ۱۲ و انگلیسی Times New Roman سایز ۱۱) حداکثر ۱۸ صفحه (با تمام اطلاعات: عکس، متن، نقشه و کلیه تصاویر) یک رو (هر صفحه ۳۲ سطر) تنظیم گردد.
کلیه صفحات به‌جز صفحه مشخصات نویسنده و صفحه اطلاعات مقاله جهت ارسال برای داوری باید به ترتیب شماره‌گذاری شده باشند.
حداقل تعداد ضروری تصاویر، نمودارها و جدول‌ها با کیفیت مناسب (تصاویر با دقت ۳۰۰ dpi و با فرمتjpg ) و اشاره به منبع و تعیین محل آنها در مقاله حائز اهمیت می‌باشد.
عنوان جداول در بالا و عنوان تصاویر در پایین آنها نوشته شود. منبع و مأخذ جداول و یا تصاویر در ذیل عنوان آنها باید ذکر شود.
شیوه درج منابع (فارسی و لاتین):
در متن مقاله به‌صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: صفحه)
در فهرست منابع پایان مقاله به‌صورت:

کتاب‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. جلد. نام مترجم یا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.
مقاله‌ها: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحه‌های مقاله در مجله.
سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (تاریخ). عنوان سند. از آدرس اینترنتی به طور کامل. بازیابی شده در تاریخ.
چنانچه مقاله‌ای خارج از ضوابط مورد نظر باشد، از فهرست موارد بررسی حذف خواهد شد.

ملاحظات مهم:
• ارسال مقالات تنها از طریق آدرس الکترونیکی دبیرخانه قابل ثبت است (از مراجعه حضوری جهت پیگیری یا تحویل مقاله خودداری فرمایید)
• تنها مقالاتی که در محدوده زمانی تعیین شده دریافت میشود مورد قبول دبیرخانه است پس تأیید رسید توسط نویسنده مبنی بر ثبت مقاله پژوهشگر است.
• نتیجه پذیرش مقالات از طریق سایت مرکز، تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۳ اعلام خواهد شد.

 

واحد آموزش

مرکز علمی کاربردی ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست