** دانشگاه جامع علمی کاربردی  **

 

   برای ورود به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی  برروی *  لینک *  کلیک کنید


دکتر یوسف نژاد گفت :

در مذاکراتی که با استاندار داشتیم به نتیجه رسیدیم که از دانشگاه‌ها به عنوان ذهنیت مثبت کارشناسی در مسیر توسعه استفاده شود و حتماً در سیاست گذاری‌های استان شرکت داشته باشند و جناب آقای دکتر میرنیا و تیم شأنبه تناسب موضوعی که مطرح می‌شود، مداخله داشته باشند و این یکمسیر خوبی است که استانداری شروع کرده و انشاءلله به توافق برسند. وی افزود: ما باید قبل از اینکه همه این افکار و ایده‌ها را داشته باشیم، به سند آمایش آموزش عالی در استان پایبند باشیم که بر این اساس سیاست گذاری‌های ما اتفاق بیفتد.

وقتی شنیدیم که دانشگاه مازندران اتاق فکری برای سیاست گذاری‌های استان تشکیل داده است خیلیخوشحال شدیم. و فکر می‌کنم در استان مازندران این همه دانشگاه داریم و مستحق در حل مشکلات مردم، خود مردم مازندران هستند.
دکتر سید خلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران گفت: به عنوان متولی تشکیل اتاق فکر استان مازندران، ۱۵ کارگروه در رده‌هایمختلف در این دانشگاه راه اندازی کرده‌ایم و از متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی و غیردانشگاهی در اتاق فکر بهره گرفتیم.
دکتر میرنیا  گفت: از وقتی که به دانشگاه آمدم، هیچ وقت به جناح و قومیت فکر نکردم. دانشگاه را به عنوان محیطی اجرایی و علمی می بی نم. با تفکر افراد کاری ندارم و چنانچه کسی بخواهد تفکر سیاسی خود را در دانشگاه تأثیر دهد، با او برخورد می‌کنم

دکتر یوسف نژاد گفت : می‌بینیم که مطمئناً در این مسیر، دانشگاه هم اثرگذار وهم پیشرو بوده است، و اگر ارتباط بین مجلس و مراکز آموزشی و دانشگاهی و پژوهشی مانند دانشگاه مازندران اتفاق بیفتد، این به معنی( برد – برد) است هم برای دانشگاه و هم برای مجلس و به نفع مملکت هم است. من به عنوان نماینده مجلس که باید در تصمیم گیر‌ی هاحضور داشته باشم و قضاوت کنم، پیشنهاد ارتباط مجلس با مراکز آموزشی و پژوهشی را در مجلس مطرح کردم که اگر این مهم، قانون شود به نفعمردم است.

رئیس دانشگاه مازندران در دیداری که  با دکترقاسم احمدی لاشکی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، با اشارهبه ظرفیت بالای قانون هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بر توسعه متوازن دانشگاه‌ها مطابق با اسناد آمایش آموزش عالی، تاکید کرد.


برای آشنایی با رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ( اخبار و اطلاعات ) بر روی لینک کلیک کنید

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست