با عنایت به تقویم آموزشی دانشگاه جامع، مهلت ثبت درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته برای نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۸ به شرح ذیل می باشد :

ثبت درخواست دانشجو از ٣٠ تیر ماه تا ١١ مرداد ٩٧ می باشد و به هیچ عنوان این بازه زمانی تعیین شده قابل تمدید نخواهد بود.

به اشتراک بگذارید...
فهرست