با عنایت به تقویم آموزشی دانشگاه جامع، مهلت ثبت درخواست میهمان برای تابستان ۹۷ در سامانه هم آوا از تاریخ ۱۶ تیر لغایت ۲۱ تیرماه می باشد .

شایان ذکر است باتوجه به کوتاه بودن زمان ترم تابستان، امکان ثبت و بررسی درخواست ها خارج از بازه زمانی تعیین شده توسط استان میسر نبوده و قابل تمدید نخواهد بود.

به اشتراک بگذارید...
فهرست