اعتکاف از عَکَفَ مشتق است، عُکوف یعنی یک جا ایستادن.

از ویژگی‌های مهم اعتکاف که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش آن در #مسجد شناسی است. چنانچه تدبر در قرآن غیر از قرائت آن، و تفکر در قرآن غیر از تلاوت و تفسیر است.

تدبر در مسجد و بازخوانی کارکردهای مسجد سفارش شده و اعتکاف بهترین زمینه برای برای کشف و استخراج آن است. از دستاوردهای مهمی که معتکف بعد از این ایام بدست می‌آورد شناخت مسجد به طور جامع، با کارکردهای مختلف آن است.

 ?معتکف متوجه می‌شود #مسجد فقط برای اقامه نماز نیست بلکه:

❇️ مکان زیارت و دیدار خداست. «طوبی لمن توضا فی بیته ثم زارنی فی بیتی…»

❇️ مکانی برای آشنایی با تمام دین (احکام، اخلاق، عقاید).

❇️ مکانی برای انس با قرآن (من احب القرآن فلیحب المسجد)

❇️مسجد مکانی برای انتخاب بهترین دوستان است.  چون محور دوستی‌ها خداست دوستیها مقدس و پایدار است.

❇️مسجد مرکز تجمع مؤمنان و بهترین مکان برای انتخاب همفکر و سازماندهی برنامه‌های دینی است

❇️مسجد مرکز قیامها و بعث هاست؛ از حضرت آدم گرفته تا خاتم الانبیاء و خاتم الاوصیاء

❇️مسجد سالم‌ترین مکان عمومی است که بر روی همگان باز است و مکان جلوه‌گر شدن تساوی بین انسان‌هاست چرا که فقیر  و غنی، کوچک و بزرگ با یک چشم نگاه می‌شوند و ملاک برتری انسان‌ها تقواست.

❇️مسجد مکان دیدار معاشرت با مردم و مرکزی برای حل مشکلات فردی و اجتماعی مردم است.

?مسجد از لحاظ روحی و روانی:

❇️ مکانی برای برطرف شدن ناراحتی‌ها و اندوه‌ها.

❇️ مکانی برای سرور و آرامش.

❇️ بهترین خلوتگاه برای تخلیه روحی و تفکر و تصمیم‌گیری.

❇️ بهترین مکان برای زدوده شدن ناراحتی‌ها وآلام.

❇️بهترین مکان برای درمان مشکلات روحی و روانی.

? از لحاظ سیاسی:

❇️ مکان نمایش وحدت، اتحاد و افتدار مسلمانان.

❇️ مکان اداره حکومت اسلامی

❇️ بهترین مکان برای مقابله با تهاجم فرهنگی

❇️ بهترین مکان برای آغاز و استمرار حرکت‌های سیاسی سالم.

❇️ مکانی برای سازمان‌دهی نیروهای مردمی برای دفاع از کشور.

شناخت مسجد با کارکردهای مختلف آن اصلی‌ترین دستاورد اعتکاف است که باعث انس معتکفین با مسجد می‌شود چون لذت حضور در #مسجد را حس می‌کند و این در خاطرات معتکفین مشهود است.

 

معاونت فرهنگی واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست