ضمن تشکر از یکایک دانشجویانی که با ارسال عکس در مسابقه “هفت سین ایرانی”شرکت نمودند، بدین وسیله به اطلاع می رساند با نظر مخاطبین محترم کانال “سرکار خانم مریم شاهمراد” رشته “کارشناسی گردشگری” صاحب تصویر شماره “یک” بر اساس آرای شما مخاطبان، به عنوان برنده مسابقه اعلام می شود و مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.برای این دانشجوی ارجمند و دیگر شرکت کنندگان آرزوی موفقیت می نماییم.

“امور فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۳۳ تهران”

به اشتراک بگذارید...
فهرست