به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آن دسته از دانشجویانی که تاکنون نسبت به انتخاب واحد ترم تابستان ۹۷ اقدام نکرده و  همین طور درخواست کتبی هم به آموزش مرکز ارائه ننموده اند ؛ می توانند نهایتاً تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ با مراجعه حضوری و ارائه درخواست کتبی به واحد آموزش نسبت به اخذ واحدهای ارائه شده در نیمسال تابستان ۹۷ اقدام نمایند . لازم به ذکر است این بازه زمانی و دسترسی مجدد که مهلت آن تاکنون مشخص نشده است باتوجه به مکاتبات صورت گرفته اخذ شده و به هیچ عنوان بدلیل کوتاه بودن نیمسال تابستان قابل تمدید نخواهد بود .

به اشتراک بگذارید...
فهرست