بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه شورای تعامل که چندی پیش اطلاع رسانی گردید ، با حضور داوطلبین روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴ الی ۱۵ در سالن کنفرانس طبقه ششم برگزار می گردد .

حضور نماینده های کلاس در این جلسه بلامانع می باشد.

حوزه ریاست واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست