امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۳۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی آشپزی ملل

برنامه کلاسی آشپزی ملل مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ آشپزی های آسیای شرقی (چین، کره، ژاپن) احمدی پوریا کارگاه پنجشنبه ۰۸:۳۰ ۱۴:۳۰   ۲ ۱۳:۳۰ کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ حقوق مشتری صالحیان Read More

برنامه کلاسی آشپزی ملل

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ آشپزی های آسیای شرقی (چین، کره، ژاپن) احمدی پوریا کارگاه پنجشنبه ۰۸:۳۰ ۱۴:۳۰   ۲ ۱۳:۳۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ حقوق مشتری صالحیان آ ۲۰۲ پنجشنبه ۱۴:۳۰ ۱۶:۱۰   ۲۸ ۱۱:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ ارتباطات میان فردی صالحیان آ ۲۰۲ پنجشنبه ۱۶:۱۰ ۱۷:۵۰   ۴ ۰۹:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل – روابط عمومی رسانه  ترمی ۹۲۲ مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی رضایی منش مهدی ۲۰۳ پنجشنبه ۱۸:۰۰ ۱۹:۴۰   ۹ ۰۹:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ اصول آشپزی  شاهی آذر ۴ جمعه  ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰   ۱۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ کارورزی ۱ شاهی آذر ۴ جمعه  ۱۰:۳۰ ۱۲:۳۰   ۳ ۰۹:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ تاریخ تحلیلی صدر اسلام  عربگری احمد ۲۰۳ چهارشنبه ۰۸:۲۰ ۱۰:۰۰   ۳۰ ۱۱:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ تفسیر موضوعی قرآن  عربگری احمد ۲۰۳ چهارشنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۴۵   ۶ ۰۹:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل – مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ مدیریت کنترل هزینه غذا  کاظمی مژده ۲۰۳ چهارشنبه ۱۲:۰۰ ۱۵:۴۵   ۱۱ ۰۹:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ آشپزی آفریقا (مراکش، مصر) شاهی آذر حسن کارگاه یکشنبه ۰۸:۳۰ ۱۳:۰۰   ۱ ۱۱:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ غذاهای گیاهی نصیری.آ کارگاه یکشنبه ۰۸:۳۰ ۱۳:۰۰   ۸ ۰۹:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل ترمی ۹۲۲ جامعه و غذا  رحیم زاده ۴۰۲ یکشنبه ۱۵:۲۰ ۱۷:۰۰   ۷ ۰۹:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی آشپزی ملل

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.