امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۳:۵۷ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۱

برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۱ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ حقوق مدنی (عقود معین) A شایان خ ۵۰۳ پنجشنبه ۱۲:۰۰ ۱۶:۰۰   ۵ ۰۹:۰۰ کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  Read More

برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۱

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ حقوق مدنی (عقود معین) A شایان خ ۵۰۳ پنجشنبه ۱۲:۰۰ ۱۶:۰۰   ۵ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ آیین دادرسی مدنی ۲ B فراهتی مرضیه ۳۰۳ پنجشنبه ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰   ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ حقوق مدنی (عقود معین) B شایان خ ۳۰۳ پنجشنبه ۱۶:۰۰ ۲۰:۰۰   ۵ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ آیین دادرسی مدنی ۲ A فراهتی مرضیه ۵۰۳ پنجشنبه ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰   ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ گتمیری ۵ جمعه  ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ محمدی مریم ۶ جمعه  ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ محمدی مریم ۶ جمعه  ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ نوعی رضا ۸ جمعه  ۰۶:۰۰ ۰۸:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ زبان خارجی عمومی A عبدالهی الناز ۴۰۳ چهارشنبه ۰۸:۳۰ ۱۱:۰۰   ۷ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ آیین دادرسی کیفری ۲ A بهرامی زهرا ۴۰۳ چهارشنبه ۱۱:۰۰ ۱۴:۱۵   ۱ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ زبان خارجی عمومی B عبدالهی الناز ۵۰۳ چهارشنبه ۱۳:۳۰ ۱۶:۰۰   ۷ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ حقوق شورای حل اختلاف ۲ A بهرامی زهرا ۴۰۳ چهارشنبه ۱۴:۱۵ ۱۶:۰۰   ۴ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ آیین دادرسی کیفری ۲ B برجی علیرضا ۵۰۳ چهارشنبه ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰   ۱ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱ حقوق شورای حل اختلاف ۲ B حیدری آ ۵۰۳ چهارشنبه ۱۹:۰۰ ۲۰:۴۵   ۴ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-C گتمیری ۴۰۱ سه شنبه ۰۸:۱۵ ۱۰:۱۵   ۲۸ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱ -A عبداله پور ۴۰۳ سه شنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-A گتمیری ۴۰۳ سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۰۰   ۲۸ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱-C عبداله پور ۴۰۱ سه شنبه ۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده ) -A گتمیری ۴۰۳ سه شنبه ۱۲:۰۰ ۱۳:۴۰ در ۸ هفته اول ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده )-C عبداله پور ۴۰۱ سه شنبه ۱۲:۳۰ ۱۴:۰۰ در ۸ هفته اول ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده )-B گتمیری ۵۰۳ سه شنبه ۱۳:۴۵ ۱۵:۱۵ در ۸ هفته دوم ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده )-D عبداله پور ۴۰۳ سه شنبه ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ در ۸ هفته دوم ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱-B بهرامی زهرا ۵۰۳ سه شنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۰۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-D سلیمانی ۴۰۳ سه شنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۰۰   ۲۸ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱-D بهرامی زهرا ۴۰۳ سه شنبه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-B سلیمانی ۴۰۱ سه شنبه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۰   ۲۸ ۰۹:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۱

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.