امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۰۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۲

برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۲ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کاردانی حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۲ حقوق تجارت کاربردی آ.لطفیان ۴۰۱ پنجشنبه ۱۲:۰۰ ۱۶:۰۰   ۲ ۰۹:۰۰ کاردانی حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۲ حقوق Read More

برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۲

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کاردانی حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۲ حقوق تجارت کاربردی آ.لطفیان ۴۰۱ پنجشنبه ۱۲:۰۰ ۱۶:۰۰   ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۲ حقوق مدنی (حقوق تعهدات) عفیفی آ ۴۰۱ پنجشنبه ۱۶:۰۰ ۲۰:۰۰   ۱ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ گتمیری ۵ جمعه  ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ محمدی مریم ۶ جمعه  ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ محمدی مریم ۶ جمعه  ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی۱ نوعی رضا ۸ جمعه  ۰۶:۰۰ ۰۸:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۲ آیین دادرسی مدنی ۱ برجی علیرضا ۲۰۱ چهارشنبه ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰   ۴ ۰۹:۰۰
کاردانی حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۲ آیین دادرسی کیفری ۱ حیدری آ ۲۰۱ چهارشنبه ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰   ۸ ۰۹:۰۰
کاردانی حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۲ حقوق شورای حل اختلاف ۱ برجی علیرضا ۲۰۱ چهارشنبه ۱۹:۰۰ ۲۰:۴۰   ۶ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-C گتمیری ۴۰۱ سه شنبه ۰۸:۱۵ ۱۰:۱۵   ۲۸ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱ -A عبداله پور ۴۰۳ سه شنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-A گتمیری ۴۰۳ سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۰۰   ۲۸ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱-C عبداله پور ۴۰۱ سه شنبه ۱۰:۴۵ ۱۲:۳۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده ) -A گتمیری ۴۰۳ سه شنبه ۱۲:۰۰ ۱۳:۴۰ در ۸ هفته اول ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده )-C عبداله پور ۴۰۱ سه شنبه ۱۲:۳۰ ۱۴:۰۰ در ۸ هفته اول ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده )-B گتمیری ۵۰۳ سه شنبه ۱۳:۴۵ ۱۵:۱۵ در ۸ هفته دوم ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق مدنی(خانواده )-D عبداله پور ۴۰۳ سه شنبه ۱۴:۰۰ ۱۵:۰۰ در ۸ هفته دوم ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱-B بهرامی زهرا ۵۰۳ سه شنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۰۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-D سلیمانی ۴۰۳ سه شنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۰۰   ۲۸ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ حقوق جزای اختصاصی ۱-D بهرامی زهرا ۴۰۳ سه شنبه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۰   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی  حقوق- شورای حل اختلاف  ترمی ۹۲۱-۹۲۲ آشنایی با تشکیلات قضایی و شبه قضایی-B سلیمانی ۴۰۱ سه شنبه ۱۷:۰۰ ۱۸:۴۰   ۲۸ ۰۹:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.