امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۳:۳۷ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۲

برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۲ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نوع درس/ نام پودمان  نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کاردانی روابط عمومی پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ تبلیغ – تخصصی چاپ و نشر هزار خوانی امیر ۳۰۱ پنجشنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۴۵   ۷ ۰۹:۰۰ کاردانی روابط عمومی Read More

برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۲

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نوع درس/ نام پودمان  نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کاردانی روابط عمومی پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ تبلیغ – تخصصی چاپ و نشر هزار خوانی امیر ۳۰۱ پنجشنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۴۵   ۷ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی ۹۱۲ تبلیغ  وبلاگ نویسی  خاکپور میثم ۳۰۲ پنجشنبه ۱۳:۰۰ ۱۵:۱۵   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی ۹۱۲ تبلیغ  ارتباط تصویری خاکپور میثم ۳۰۲ پنجشنبه ۱۵:۳۰ ۱۷:۴۵   ۵ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی – خدمات گردشگری (۹۲۱) پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ مهارت مشترک – پایه  فرهنگ عمومی هزار خوانی امیر ۳۰۱ پنجشنبه ۱۰:۵۰ ۱۲:۳۰   ۸ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی ۹۱۲-۹۱۱ کار در محیط ۲ کارورزی ۲ امیر حسینی ۲ جمعه  ۱۳:۰۰ ۱۴:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی- ترمی ۹۱۱-۹۱۲-۹۲۱ مراسم – تخصصی اصول سخنوری نوری ماندا ۲۰۱ دوشنبه ۱۲:۱۵ ۱۴:۰۰   ۳۰ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ تبلیغ – تخصصی اصول و فنون تبلیغات  نوری ماندا ۲۰۱ دوشنبه ۱۴:۱۵ ۱۶:۳۰   ۱۱ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی ۹۱۱-۹۱۲ عمومی تربیت بدنی برهانی نرگس ۳۰۴ شنبه  ۱۵:۱۵ ۱۶:۴۵   ۲۸ ۱۳:۳۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی- ترمی ۹۱۱-۹۱۲-۹۲۱ مراسم – تخصصی مراسم و تشریفات  خاکپور میثم ۳۰۴ شنبه  ۱۷:۰۰ ۱۹:۱۵   ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی- ترمی ۹۱۱-۹۱۲-۹۲۱ مراسم – اصلی جمع آوری و پردازش اطلاعات  هزار خوانی امیر ۴۰۱ یکشنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۳۰   ۹ ۰۹:۰۰
کاردانی روابط عمومی پودمانی ۹۱۲-۹۱۱ مراسم  کاربرد وسایل سمعی و بصری هزار خوانی امیر ۴۰۱ یکشنبه ۱۷:۴۵ ۲۰:۰۰   ۶ ۰۹:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.