امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۱۴ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی مترجمی دیداری شنیداری ۹۲۱

برنامه کلاسی مترجمی دیداری شنیداری ۹۲۱ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی ۱  جابری پیمان ۳ جمعه  ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰ کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی ۱  Read More

برنامه کلاسی مترجمی دیداری شنیداری ۹۲۱

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی ۱  جابری پیمان ۳ جمعه  ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی ۱  جابری پیمان ۳ جمعه  ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰
کاردانی دیداری و شنیداری ترمی ۹۲۱ کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات    ۲۰۱ دوشنبه ۱۵:۱۵ ۱۸:۱۵   ۲۹ ۱۱:۰۰
کاردانی دیداری و شنیداری ترمی ۹۲۱ ترجمه شفاهی آثار دیداری (انگلیسی به فارسی ) میر مهدی فاطمه ۴۰۱ دوشنبه ۰۸:۳۰ ۱۱:۳۰   ۴ ۱۳:۳۰
کاردانی دیداری و شنیداری ترمی ۹۲۱ ترجمه شفاهی آثار دیداری (فارسی به انگلیسی ) میر مهدی فاطمه ۴۰۱ دوشنبه ۱۱:۳۰ ۱۴:۳۰   ۸ ۰۹:۰۰
کاردانی دیداری و شنیداری ترمی ۹۲۱ ترجمه شفاهی آثار شنیداری (انگلیسی به فارسی ) میر مهدی فاطمه ۴۰۱ دوشنبه ۱۴:۳۰ ۱۷:۰۰   ۹ ۰۹:۰۰
کاردانی دیداری و شنیداری ترمی ۹۲۱ ترجمه شفاهی آثار شنیداری (فارسی به انگلیسی ) میر مهدی فاطمه ۴۰۱ دوشنبه ۱۷:۰۰ ۱۹:۳۰   ۱۱ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ مکالمه موضوعی عباسی فرد فرشاد ۲۰۱ سه شنبه ۱۳:۴۰ ۱۵:۴۰   ۲۸ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ مکالمه موضوعی عباسی فرد فرشاد ۲۰۱ سه شنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۴۰   ۲۸ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ واژه شناسی  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۴۵ a ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کاربرد اصطلاحات در ترجمه  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۱۱:۰۰ ۱۳:۳۰ a ۱ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ اخلاق حرفه ای صرفی مریم ۵۰۱ شنبه ۱۲:۳۰ ۱۴:۱۰ b ۶ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ اخلاق حرفه ای صرفی مریم ۵۰۱ شنبه ۱۴:۱۰ ۱۵:۵۰ a ۶ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ واژه شناسی  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۱۴:۱۵ ۱۶:۳۰ b ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کاربرد اصطلاحات در ترجمه  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۱۶:۴۵ ۱۹:۱۵ b ۱ ۱۱:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی مترجمی دیداری شنیداری ۹۲۱

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.