امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۱۷ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی مترجمی مکتوب ۹۲۱

برنامه کلاسی مترجمی مکتوب ۹۲۱ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ کارگاه ترجمه آثار مکتوب (انگلیسی به فارسی ) نصرتی نیا جواد ۲۰۱ پنجشنبه ۱۱:۰۰ ۱۳:۱۵   Read More

برنامه کلاسی مترجمی مکتوب ۹۲۱

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ کارگاه ترجمه آثار مکتوب (انگلیسی به فارسی ) نصرتی نیا جواد ۲۰۱ پنجشنبه ۱۱:۰۰ ۱۳:۱۵   ۵ ۰۹:۰۰
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ کارگاه ترجمه آثار مکتوب (فارسی به انگلیسی ) نصرتی نیا جواد ۲۰۱ پنجشنبه ۱۳:۴۵ ۱۶:۰۰   ۷ ۰۹:۰۰
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ کارگاه ترجمه متون رسمی( انگلیسی به فارسی ) جابری پیمان ۲۰۱ پنجشنبه ۱۶:۱۵ ۱۸:۳۰   ۱۱ ۰۹:۰۰
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ کارگاه ترجمه متون رسمی (فارسی به انگلیسی ) جابری پیمان ۲۰۱ پنجشنبه ۱۸:۴۵ ۲۱:۰۰   ۹ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی ۱  جابری پیمان ۳ جمعه  ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کارورزی ۱  جابری پیمان ۳ جمعه  ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ خواندن و درک آثار مکتوب عباسی فرد فرشاد ۲۰۱ سه شنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۵   ۲۹ ۰۹:۰۰
کاردانی مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی  پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱ خواندن و درک متون رسمی عباسی فرد فرشاد ۲۰۱ سه شنبه ۱۰:۱۵ ۱۲:۰۰   ۳۰ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ مکالمه موضوعی عباسی فرد فرشاد ۲۰۱ سه شنبه ۱۳:۴۰ ۱۵:۴۰   ۲۸ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ مکالمه موضوعی عباسی فرد فرشاد ۲۰۱ سه شنبه ۱۵:۴۰ ۱۷:۴۰   ۲۸ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ واژه شناسی  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۴۵ a ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کاربرد اصطلاحات در ترجمه  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۱۱:۰۰ ۱۳:۳۰ a ۱ ۱۱:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ اخلاق حرفه ای صرفی مریم ۵۰۱ شنبه ۱۲:۳۰ ۱۴:۱۰ b ۶ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ اخلاق حرفه ای صرفی مریم ۵۰۱ شنبه ۱۴:۱۰ ۱۵:۵۰ a ۶ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ واژه شناسی  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۱۴:۱۵ ۱۶:۳۰ b ۲ ۰۹:۰۰
کاردانی مکتوب – دیداری شنیداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ کاربرد اصطلاحات در ترجمه  جابری پیمان ۲۰۱ شنبه ۱۶:۴۵ ۱۹:۱۵ b ۱ ۱۱:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی مترجمی مکتوب ۹۲۱

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.