امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۵۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۱

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۱ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ کارورزیA اصلان زاده امیر ۱ جمعه ۰۶:۰۰ ۰۸:۰۰   ۳ ۱۳:۳۰ کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ کارورزیB اصلان زاده امیر ۱ جمعه ۱۶:۰۰ Read More

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۱

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ کارورزیA اصلان زاده امیر ۱ جمعه ۰۶:۰۰ ۰۸:۰۰   ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ کارورزیB اصلان زاده امیر ۱ جمعه ۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰   ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ کارورزیC اصلان زاده امیر ۱ شنبه ۰۶:۰۰ ۰۸:۰۰   ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ استراتژی سازمانی در صنعت هتلداریB  رضا زاده زینب السادات ۲۰۳ شنبه ۱۴:۱۵ ۱۶:۴۵   ۲۸ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ توسعه پایدار و جهانی شدن در هتلداریC کاظمی مژده ۵۰۱ شنبه ۱۶:۳۰ ۱۸:۱۰   ۱ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ استراتژی سازمانی در صنعت هتلداریC  رضا زاده زینب السادات ۵۰۳ شنبه ۱۶:۴۵ ۱۹:۱۵   ۲۸ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ توسعه پایدار و جهانی شدن در هتلداریB کاظمی مژده ۲۰۳ شنبه ۱۸:۱۰ ۲۰:۴۵ ۸هفته دوم ۱ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ مدیریت سیستم های اطلاعاتی در صنعت هتلداریB کاظمی مژده ۲۰۳ شنبه ۱۸:۱۰ ۲۰:۴۵ ۸ هفته اول ۴ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ مدیریت سیستم های اطلاعاتی در صنعت هتلداریC  رضا زاده زینب السادات ۵۰۳ شنبه ۱۹:۱۵ ۲۰:۴۵   ۴ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ توسعه پایدار و جهانی شدن در هتلداریA لعیا مرجب ۲۰۳ یکشنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۰   ۱ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ مدیریت سیستم های اطلاعاتی در صنعت هتلداریA  رضا زاده زینب السادات ۲۰۳ یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۱:۵۵   ۴ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ زبان انگلیسی پیشرفته (هتلداری) جدید معصومه ۳۰۴ یکشنبه ۱۰:۱۵ ۱۱:۵۵   ۶ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۱ استراتژی سازمانی در صنعت هتلداریA  رضا زاده زینب السادات ۲۰۳ یکشنبه ۱۲:۰۰ ۱۵:۳۰   ۲۸ ۱۳:۳۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۱

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.