امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۴۳ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۲

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۲ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲C اصلان زاده امیر ۱ جمعه  ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰   ۳ ۱۴:۰۰ کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی C توتی Read More

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۲

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲C اصلان زاده امیر ۱ جمعه  ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰   ۳ ۱۴:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی C توتی الهه ۲۰۳ دوشنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰   ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ مدیریت (MIS) اطلاعاتی در صنعت مکانیزه C سیدی سید رضا ۲۰۳ دوشنبه ۱۸:۱۵ ۱۹:۵۵   ۴ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ مکالمات زبان تخصصی انگلیسی توتی الهه ۲۰۲ سه شنبه ۱۵:۰۰ ۱۷:۱۵   ۵ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ اصول حسابداری هدایت نظری فائزه ۲۰۲ سه شنبه ۱۷:۳۰ ۱۹:۴۵   ۲۹ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲  B اصلان زاده امیر ۱ شنبه ۰۸:۰۰ ۱۰:۰۰   ۳ ۱۴:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲ A اصلان زاده امیر ۱ شنبه ۱۰:۰۰ ۱۲:۰۰   ۳ ۱۴:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری   کاظمی مژده ۳۰۳ شنبه ۰۸:۱۵ ۰۹:۵۵ a ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  بنائیان  ۲۰۳ شنبه ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ b ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل  رضوانی سحر ۳۰۳ شنبه ۰۹:۵۵ ۱۲:۲۵ a ۳۰ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری  کاظمی مژده ۲۰۳ شنبه ۱۰:۱۵ ۱۱:۵۵ b ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل   رضوانی سحر ۲۰۳ شنبه ۱۲:۲۵ ۱۵:۰۰ b ۳۰ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ مدیریت (MIS) اطلاعاتی در صنعت مکانیزه A کاظمی مژده ۳۰۱ شنبه ۱۲:۲۵ ۱۴:۰۵ a ۴ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی عم رضا میترا ۴۰۱ شنبه ۱۴:۰۵ ۱۶:۴۵ a ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی ۹۱۲ مدیریت (MIS) اطلاعاتی در صنعت مکانیزه B کاظمی مژده ۴۰۳ شنبه ۱۴:۵۰ ۱۶:۳۰ b ۴ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  بنائیان  ۳۰۳ شنبه ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ d ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  رضوانی سحر ۵۰۴ شنبه ۱۵:۱۰ ۱۶:۰۵ c ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری  سلیمانی غلامعلی ۴۰۳ شنبه ۱۶:۰۵ ۱۷:۴۵ c ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی توتی الهه ۳۰۱ شنبه ۱۶:۳۰ ۱۹:۳۰ b ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی عم رضا میترا ۳۰۳ شنبه ۱۷:۱۵ ۲۰:۱۵ d ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل  سلیمانی غلامعلی ۴۰۳ شنبه ۱۷:۴۵ ۲۰:۱۵ c ۳۰ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  جعفر تهرانی محمدرضا ۴۰۱ شنبه ۱۸:۵۵ ۲۰:۴۰ a ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری D سلیمانی غلامعلی ۲۰۳ یکشنبه ۱۶:۰۰ ۱۷:۴۰   ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل D سلیمانی غلامعلی ۲۰۳ یکشنبه ۱۷:۴۵ ۲۰:۱۵   ۳۰ ۱۳:۳۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.