امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۵۴ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۲۱

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۲۱ مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ امور اجرایی غذا و نوشابه  جعفر تهرانی محمدرضا ۴۰۱ پنجشنبه ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰   ۲۸ ۱۳:۳۰ کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ عملیات واحد های Read More

برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۲۱

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ امور اجرایی غذا و نوشابه  جعفر تهرانی محمدرضا ۴۰۱ پنجشنبه ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰   ۲۸ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ عملیات واحد های اقامتی رضوانی سحر ۳۰۱ پنجشنبه ۱۲:۳۰ ۱۵:۳۰   ۸ ۰۹:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ تشریفات  لطفی زهرا ۳۰۱ پنجشنبه ۱۵:۴۵ ۱۸:۰۰   ۶ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ مدیریت مراکز تفریحی لطفی زهرا ۳۰۱ پنجشنبه ۱۸:۱۵ ۱۹:۵۵   ۵ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ کارورزی ۱  اسلامی ۰ جمعه ۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ کارورزی ۱ اصلان زاده امیر ۱ جمعه ۱۲:۰۰ ۱۴:۰۰   ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ کارورزی ۱ اصلان زاده امیر ۱ جمعه  ۱۸:۰۰ ۲۰:۰۰   ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ مدیریت عملیات خانه داری کاظمی مژده ۲۰۱ چهارشنبه ۰۹:۰۰ ۱۲:۰۰   ۶ ۱۱:۰۰
کارشناسی  آشپزی ملل – مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱-۹۲۲ مدیریت کنترل هزینه غذا  کاظمی مژده ۲۰۳ چهارشنبه ۱۲:۰۰ ۱۵:۴۵   ۱۱ ۰۹:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ مدیریت عملیات خانه داری منصوری بهشته ۳۰۳ چهارشنبه ۱۳:۳۰ ۱۶:۳۰   ۶ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ مدیریت برگزاری مراسم همایش ها و نمایشگاه های بین المللی  اسلامی ۵۰۱ چهارشنبه ۱۴:۴۵ ۱۷:۰۰   ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۳ حاجی ابراهیمی صاحب ۵۰۴ چهارشنبه ۱۶:۰۰ ۱۹:۰۰   ۸ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ مدیریت کنترل هزینه غذا  بایی یداله ۳۰۳ چهارشنبه ۱۶:۴۵ ۲۰:۳۰   ۱۱ ۰۹:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ عملیات واحد های پذیرایی جعفر تهرانی محمدرضا ۲۰۳ چهارشنبه ۱۷:۰۰ ۲۰:۰۰   ۴ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ آمار و احتمالات  نورآذر حمیرا ۳۰۱ دوشنبه ۱۲:۰۰ ۱۴:۰۰   ۴ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی C توتی الهه ۲۰۳ دوشنبه ۱۴:۰۰ ۱۷:۰۰   ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱-۹۲۲ مکالمات زبان تخصصی انگلیسی حاجی ابراهیمی صاحب ۴۰۳ دوشنبه ۱۴:۳۰ ۱۷:۰۰   ۹ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۳ حاجی ابراهیمی صاحب ۴۰۳ دوشنبه ۱۷:۰۰ ۲۰:۰۰   ۸ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۳ حاجی ابراهیمی صاحب ۵۰۱ سه شنبه ۱۳:۴۰ ۱۶:۴۰   ۱ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ مکالمات زبان تخصصی انگلیسی توتی الهه ۲۰۲ سه شنبه ۱۵:۰۰ ۱۷:۱۵   ۵ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ اصول و فنون مذاکره رضایی منش مهدی ۵۰۱ سه شنبه ۱۶:۴۵ ۱۸:۲۵   ۱۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ اصول حسابداری هدایت نظری فائزه ۲۰۲ سه شنبه ۱۷:۳۰ ۱۹:۴۵   ۲۹ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری ترمی ۹۲۱ مدیریت منابع انسانی رضایی منش مهدی ۵۰۱ سه شنبه ۱۸:۳۰ ۲۰:۱۰   ۳۰ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری   کاظمی مژده ۳۰۳ شنبه ۰۸:۱۵ ۰۹:۵۵ a ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  بنائیان  ۲۰۳ شنبه ۰۸:۱۵ ۱۰:۰۰ b ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل  رضوانی سحر ۳۰۳ شنبه ۰۹:۵۵ ۱۲:۲۵ a ۳۰ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری  کاظمی مژده ۲۰۳ شنبه ۱۰:۱۵ ۱۱:۵۵ b ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل   رضوانی سحر ۲۰۳ شنبه ۱۲:۲۵ ۱۵:۰۰ b ۳۰ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی عم رضا میترا ۴۰۱ شنبه ۱۴:۰۵ ۱۶:۴۵ a ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  بنائیان  ۳۰۳ شنبه ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ d ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  رضوانی سحر ۵۰۴ شنبه ۱۵:۱۰ ۱۶:۰۵ c ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری  سلیمانی غلامعلی ۴۰۳ شنبه ۱۶:۰۵ ۱۷:۴۵ c ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی توتی الهه ۳۰۱ شنبه ۱۶:۳۰ ۱۹:۳۰ b ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری ترمی ۹۲۱ آمار و احتمالات  نورآذر حمیرا ۵۰۴ شنبه ۱۶:۴۵ ۱۸:۵۵ a ۴ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ متون انگلیسی تخصصی عم رضا میترا ۳۰۳ شنبه ۱۷:۱۵ ۲۰:۱۵ d ۲ ۱۱:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل  سلیمانی غلامعلی ۴۰۳ شنبه ۱۷:۴۵ ۲۰:۱۵ c ۳۰ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  جعفر تهرانی محمدرضا ۴۰۱ شنبه ۱۸:۵۵ ۲۰:۴۰ a ۳ ۱۳:۳۰
کارشناسی  مدیریت گردشگری پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱-۹۲۲ محاسبه نرخ و صدور بلیط هنرمند عباس ۴۰۳ یکشنبه ۱۲:۰۰ ۱۵:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ ارتباط با مشتری D سلیمانی غلامعلی ۲۰۳ یکشنبه ۱۶:۰۰ ۱۷:۴۰   ۲۸ ۱۵:۳۰
کارشناسی  مدیریت هتلداری پودمانی- ترمی ۹۲۱-۹۱۲ بازاریابی در هتل D سلیمانی غلامعلی ۲۰۳ یکشنبه ۱۷:۴۵ ۲۰:۱۵   ۳۰ ۱۳:۳۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۲۱

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.