امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۴:۴۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی مدیریت گردشگری ۹۱۲

برنامه کلاسی مدیریت گردشگری ۹۱۲ رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان شروع  پایان روز تاریخ  ساعت  مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲  اسلامی ۰ جمعه ۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰ مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲  اسلامی ۰ جمعه ۱۸:۰۰ ۲۰:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰ مدیریت Read More

برنامه کلاسی مدیریت گردشگری ۹۱۲

رشته  نوع دوره کد ورود نام درس نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان
شروع  پایان روز تاریخ  ساعت 
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲  اسلامی ۰ جمعه ۱۶:۰۰ ۱۸:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ کارورزی ۲  اسلامی ۰ جمعه ۱۸:۰۰ ۲۰:۰۰   ۳ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت رویدادها امینیان ناصر ۴۰۱ چهارشنبه ۰۸:۲۰ ۱۰:۰۰   ۲ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت مراکز تفریحی امینیان ناصر ۴۰۱ چهارشنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۴۵   ۷ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۴ حاجی ابراهیمی صاحب ۴۰۱ چهارشنبه ۱۳:۰۰ ۱۶:۰۰   ۶ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت رویدادها اقطاعی بیژن ۴۰۱ چهارشنبه ۱۶:۱۵ ۱۷:۵۵   ۲ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت مراکز تفریحی اقطاعی بیژن ۴۰۱ چهارشنبه ۱۸:۰۰ ۱۹:۴۰   ۷ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱-۹۲۲ مکالمات زبان تخصصی انگلیسی حاجی ابراهیمی صاحب ۴۰۳ دوشنبه ۱۴:۳۰ ۱۷:۰۰   ۹ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  عسگری رسول ۲۰۳ سه شنبه ۱۵:۰۰ ۱۸:۰۰   ۳ ۱۳:۳۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت سیستم های حمل و نقل و چالشهای حرفه ای در صنعت  عسگری رسول ۲۰۳ سه شنبه ۱۸:۰۰ ۱۹:۴۰   ۴ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ روش تحقیق و پروژه  هنرمند عباس ۲۰۳ یکشنبه ۰۸:۳۰ ۰۹:۳۰   ۳ ۱۳:۳۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت سیستم های حمل و نقل و چالشهای حرفه ای در صنعت  هنرمند عباس ۴۰۳ یکشنبه ۰۹:۳۰ ۱۱:۴۵   ۴ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۴ جدید معصومه ۳۰۴ یکشنبه ۱۲:۰۰ ۱۵:۰۰   ۶ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی- ترمی ۹۱۲-۹۲۱-۹۲۲ محاسبه نرخ و صدور بلیط هنرمند عباس ۴۰۳ یکشنبه ۱۲:۰۰ ۱۵:۰۰   ۳ ۰۹:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت بازاریابی گردشگری  حیدر آبادیان شهرام ۴۰۳ یکشنبه ۱۵:۱۵ ۱۷:۳۰   ۳۰ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ اقتصاد گردشگری  اسلامی ۳۰۳ یکشنبه ۱۵:۴۵ ۱۷:۲۵   ۲۸ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ مدیریت بازاریابی گردشگری حیدر آبادیان شهرام ۴۰۳ یکشنبه ۱۷:۳۰ ۱۹:۴۵   ۳۰ ۱۱:۰۰
مدیریت گردشگری پودمانی ۹۱۲ اقتصاد گردشگری  اسلامی ۳۰۳ یکشنبه ۱۷:۴۵ ۱۹:۲۵   ۲۸ ۱۱:۰۰
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی مدیریت گردشگری ۹۱۲

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.