امروز : سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ - ۷:۰۴ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی کارشناسی – مدیریت گردشگری – ورودی جدید

برنامه کلاسی کارشناسی – مدیریت گردشگری – ورودی جدید مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات شروع  پایان روز   کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی   اخلاق حرفه ای در گردشگری ۲ بستانی محمدرضا ۵۰۱ سه شنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۰ ۱٫۴ حیدر آبادیان کارشناسی Read More

برنامه کلاسی کارشناسی – مدیریت گردشگری – ورودی جدید

مقطع  رشته  نوع دوره کد ورود نام درس تعداد واحد  نام استاد  شماره کلاس ایام هفته  ساعت کلاس امتحان توضیحات
شروع  پایان روز  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی   اخلاق حرفه ای در گردشگری ۲ بستانی محمدرضا ۵۰۱ سه شنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۰ ۱٫۴ حیدر آبادیان
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ انقلاب اسلامی ایران ۲ احمد عربگری ۵۰۱ پنجشنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ مبانی سازمان و مدیریت ۲ نورآذر حمیرا ۲۰۱ پنجشنبه ۰۸:۳۰ ۱۰:۱۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ ارتباط با مشتری  ۲ نورآذر حمیرا ۲۰۱ پنجشنبه ۱۰:۱۰ ۱۱:۵۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ آداب سفر در اسلام  ۲ احمد عربگری ۵۰۱ پنجشنبه ۱۰:۱۰ ۱۱:۵۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ مبانی سازمان و مدیریت ۲ بستانی محمدرضا ۵۰۱ سه شنبه ۱۰:۱۰ ۱۱:۵۰ ۱٫۴ حیدر آبادیان
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ ارتباط با مشتری  ۲ بستانی محمدرضا ۵۰۱ سه شنبه ۱۱:۵۰ ۱۳:۳۰ ۱٫۴ حیدر آبادیان
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ معماری و هنر جهان ۲ علی بکرامی ۵۰۱ پنجشنبه ۱۲:۰۰ ۱۳:۴۰ ۱٫۴ فرهاد حمزه
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ مکالمات زبان تخصصی انگلیسی ۲   ۵۰۴ دوشنبه ۱۳:۰۰ ۱۴:۴۰    
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ انقلاب اسلامی ایران ۲ احمد عربگری ۲۰۱ پنجشنبه ۱۳:۱۰ ۱۴:۵۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۱ ۱ معصومه جدید ۵۰۴ سه شنبه ۱۴:۰۰ ۱۶:۰۰ ۰۲:۰۰  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ تاریخ تمدن های باستان جهان ۲ فرهاد حمزه ۵۰۱ پنجشنبه ۱۴:۱۰ ۱۵:۴۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ مکالمه زبان انگلیسی تخصصی ۱ ۱   ۵۰۴ دوشنبه ۱۴:۴۰ ۱۶:۴۰ ۰۲:۰۰  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ آداب سفر در اسلام  ۲ احمد عربگری ۲۰۱ پنجشنبه ۱۴:۵۰ ۱۶:۰۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ تاریخ تمدن های باستان جهان ۲ شهرام حیدر آبادیان ۲۰۱ پنجشنبه ۱۶:۰۰ ۱۷:۴۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی   اخلاق حرفه ای در گردشگری ۲ شهرام حیدر آبادیان ۵۰۴ دوشنبه ۱۶:۴۰ ۱۹:۴۰ ۱٫۴ ۸۱
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ شناخت خدمات صنعت گردشگری ۲ شهرام حیدر آبادیان ۵۰۴ دوشنبه ۱۶:۴۰ ۱۹:۴۰ ۱٫۴ ۸۲
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ معماری و هنر جهان ۲ شهرام حیدر آبادیان ۲۰۱ پنجشنبه ۱۷:۴۰ ۱۹:۲۰ ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ کاربینی ۱ شهرام حیدر آبادیان   متعاقبا اعلام میگردد     ۱٫۴  
کارشناسی مدیریت گردشگری ترمی ۹۳۱ کاربینی ۱ شهرام حیدر آبادیان   متعاقبا اعلام میگردد        
کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی کارشناسی – مدیریت گردشگری – ورودی جدید

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.