برنامه کلاسی کارشناسی هتلداری بهمن ۹۳

  • لازم به ذکر است دانشجویانی که به صورت مرتبط ثبت نام کرده اند دو درس اصول آشپزی و مکالمات زبان تخصصی انگلیسی را نباید بگذرانند.
به اشتراک بگذارید...
فهرست