امروز : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ - ۳:۲۲ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

برنامه کلاسی مهر ۹۳

برنامه کلاسی مهر ۹۳ رشته های کاردانی: ۱- برنامه کلاسی رشته حقوق ۹۱۱ ۲ – برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۱ ۳ – برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۲ ۴ – برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۲۱ ۵ – برنامه کلاسی آشپزی ۹۲۲ ۶ – برنامه کلاسی تشریفات ۹۲۲ ۷ – برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۱ ۸ – برنامه کلاسی حقوق شورای حل Read More

برنامه کلاسی مهر ۹۳

رشته های کاردانی:

۱- برنامه کلاسی رشته حقوق ۹۱۱

۲ – برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۱

۳ – برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۱۲

۴ – برنامه کلاسی روابط عمومی ۹۲۱

۵ – برنامه کلاسی آشپزی ۹۲۲

۶ – برنامه کلاسی تشریفات ۹۲۲

۷ – برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۱

۸ – برنامه کلاسی حقوق شورای حل اختلاف ۹۲۲

۹ – برنامه کلاسی خدمات گردشگری ۹۱۲

۱۰ – برنامه کلاسی خدمات گردشگری ۹۲۱

۱۱ – برنامه کلاسی مترجمی آثار مکتوب ۹۱۲

۱۲ – برنامه کلاسی مترجمی دیداری شنیداری ۹۲۱

۱۳ – برنامه کلاسی مترجمی مکتوب ۹۲۱

۱۴ – برنامه کلاسی مترجمی مکتوب ۹۲۲

۱۵ – برنامه کلاسی مدیریت کسب وکار ۹۱۱

۱۶ – برنامه کلاسی مدیریت کسب وکار ۹۲۱

۱۷ – برنامه کلاسی مدیریت کسب وکار ۹۲۲

۱۸ – برنامه کلاسی هتلداری کاردانی ۹۱۲

۱۹ – برنامه کلاسی هتلداری کاردانی ۹۲۱

رشته های کارشناسی:

۱ – برنامه کلاسی آشپزی ملل

۲ – برنامه کلاسی کارشناسی روابط عمومی رسانه

۳ – برنامه کلاسی مترجمی خبر

۴ – برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۲

۵ – برنامه کلاسی مدیریت گردشگری ۹۱۲

۶ – برنامه کلاسی مدیریت گردشگری ۹۲۱

۷ – برنامه کلاسی مدیریت گردشگری ۹۲۲

۸ – برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۱۱

۹ – برنامه کلاسی مدیریت هتلداری ۹۲۱

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی برنامه کلاسی مهر ۹۳

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.