کلاس درس توجیهی کارورزی ۱ و ۲  استاد محترم خانم مرشدی روز سه شنبه مورخ ۹ مرداد ۹۷ ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می شود .لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد .

به اشتراک بگذارید...
فهرست