کلاس درس توجیهی کارورزی ۱ با استاد محترم آقای مسعودی و  استاد محترم آقای کاظمی اصل روز دوشنبه مورخ ۸ مرداد ۹۷ ساعت ۱۷ برگزار می شود . لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد .

به اشتراک بگذارید...
فهرست