کلاس درس توجیهی کارورزی ۲ با استاد آقای مسعودی و  استاد آقای کاظمی اصل روز دوشنبه مورخ ۸ مرداد ۹۷ ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می شود .لازم به ذکر است حضور کلیه دانشجویان در این جلسه الزامی می باشد .

به اشتراک بگذارید...
فهرست