به گزارش روابط عمومی واحد ۳۳ : جلسه شورای تعامل دانشجویی با حضور سرکار خانم جمالی مدیرگروه رشته روابط عمومی و مشاور روانشناس مرکز، خانم محمدجعفر مسئول فرهنگی و دبیر شورا خانم نسیم نادری راد دانشجوی رشته گردشگری، اعضای اصلی و همچنین نمایندگان گروه های مختلف روز سه شنبه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۹۴ تشکیل شد.

در این جلسه دانشجویان نزدیک به دو ساعت در خصوص مطالب مختلف پیشنهادات و نظرات خود را ارائه و به تبادل نظر پرداختند.

و دستور جلسه بعد نیز به شرح ذیل مطرح گردید:

  • بررسی و راهکارهای پیشنهاد تدوین مقطع کارشناسی رشته های مدیریت کسب و کار و مدیریت امور تشریفات به دانشگاه جامع علمی کاربردی برای ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کاردانی
  • ارائه پیشنهادات و راهکارها جهت تجهیز و کارآمد نمودن کتابخانه مرکز
  • راه اندازی سالن ورزش در خود دانشگاه

در این جلسه همچنین تاریخ جلسه بعد در هفته دوم خرداد ماه تعیین گردید.

به اشتراک بگذارید...
فهرست