*دانشجویان و دانش‌آموختگان محترم، طبق بخشنامه ۲۲۲۸۴/۹۱/ت ه مورخ ۹۱/۰۷/۲۷ دانشگاه جامع علمی کاربردی، جهت تهیه و ارائه هرگونه تائیدیه تحصیلی و استعلام مدرک تحصیلی خود به واحد فارغ التحصیلان مرکز مراجعه نمایید.

لازم به ذکر است که در صورت ارائه ­یِ تاییدیه تحصیلی به سایر مراکز علمی کاربردی حداکثر ۳ روز کاری و برای سایر دانشگاه ها، موسسات و ادارجات ظرف مدت حداقل ۱۵ روز کاری، با هماهنگی واحد دبیرخانه آموزش (سرکار خانم مبارکی) نسبت به دریافت  پاسخ مورد نظر خود اقدام نمائید.

فرهنگ و هنر واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست