امروز : جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۲

تاریخ : ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ - ۱۲:۵۳ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

تاریخ و ساعت ثبت نام ترم تابستان

ردیف رشته سال ورود تعداد تاریخ ثبت نام نهایی ساعت ثبت نام ۱ کاردانی حرفه ای حقوق گرایش حل اختلاف مهر ۹۱ ۲۳ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ۲ کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری مهر۹۱ ۱۵ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ ۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۳ کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری بهمن ۹۱ ۱۲ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰ ۴ کاردانی حرفه Read More

ردیف

رشته

سال ورود

تعداد

تاریخ ثبت نام نهایی

ساعت ثبت نام

۱

کاردانی حرفه ای حقوق گرایش حل اختلاف

مهر ۹۱

۲۳

۱۷/۰۴/۱۳۹۲

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۲

کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری

مهر۹۱

۱۵

۱۷/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۳

کاردانی حرفه ای خدمات گردشگری

بهمن ۹۱

۱۲

۱۷/۰۴/۱۳۹۲

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۴

کاردانی حرفه ای روابط عمومی

مهر۹۱

۱۷

۱۷/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۵

کاردانی حرفه ای روابط عمومی

بهمن ۹۱

۱۳

۱۷/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۶

کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب

بهمن ۹۱

۱۶

۱۷/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۹

کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

مهر ۹۱

۱۱

۱۷/۰۴/۱۳۹۲

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۷

کاردانی خدمات جهانگردی

بهمن ۹۰

۷۲

۱۸/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۸

کاردانی مدیریت کسب و کار

بهمن ۹۰

۲۵

۱۸/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱۱

کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری

بهمن ۹۱

۴۷

۱۸/۰۴/۱۳۹۲

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۱۰

کاردانی هتلداری

بهمن ۹۰

۴۲

۱۹/۰۴/۱۳۹۲

۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰

۱۳

کارشناسی مدیریت هتلداری

مهر ۹۱

۱۲۱

۱۹/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

۱۲

کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری

بهمن ۹۱

۵۸

۲۰/۰۴/۱۳۹۲

۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰

کد تصویری این مطلب جهت مشاهده در تلفن همراه: کد دو بعدی تاریخ و ساعت ثبت نام ترم تابستان

آشنایی با سیستم سراج

سیستم رصد و پاسخگویی سنجش سراج

© 2015 کلیه حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ میباشد.