سلام بر شعبان و اعیادش،
سلام بر حسین و عباسش،
سلام بر سجاد و سجودش،
سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش

 

? حلول ماه شعبان، ماه رسول خدا مبارک باد.?

#فرهنگی
#مذهبی

@uast33

به اشتراک بگذارید...
فهرست