در صبر تو روح استقامت دیدند
آثار بزرگی و کرامت دیدند
از منبر عشق چون که بالا رفتی
در قامت خطبه ات قیامت دیدند

شهادت امام عابدان و عارفان، امام سجاد (ع) تسلیت باد.

به اشتراک بگذارید...
فهرست