***قابل توجه دانشجویان محترم***

دانشجویانی که تاریخ عقد آن ها از ۱/۷/۹۲ الی ۳۰/۷/۹۳ می باشد می توانند برای ثبت نام به سامانه ازدواج دانشجویی نهاد رهبری http://ezdevaj.nahad.ir یا به سایت اصلی دانشگاه جامع علمی کاربردی www.uast.ac.ir مراجعه نمایند. فرصت ثبت نام تا ۴ آذر ماه تمدید شد.

لینک اطلاعات بیشتر

معاونت فرهنگی واحد ۳۳

به اشتراک بگذارید...
فهرست