** دانشگاه جامع علمی کاربردی  **

 

   برای ورود به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی  برروی *  لینک *  کلیک کنید


*** اعتبار ساخت این خوابگاه از طریق فروش ساختمان‌های خوابگاهی غیر قابل استفاده در داخل شهر تامین می‌شود و با اعتبار حاصل از فروش این خوابگاه‌ها، یک خوابگاه در داخل سایت دانشگاه ساخته شده و در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد . ***

مهرداد محرم‌زاده گفت :

اعتبار ساخت این خوابگاه از طریق فروش ساختمان‌های خوابگاهی غیر قابل استفاده در داخل شهر تامین می‌شود و با اعتبار حاصل از فروش این خوابگاه‌ها، یک خوابگاه در داخل سایت دانشگاه ساخته شده و در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد.

با این کار دانشجویان مشکل رفت و آمد نداشته و علاوه بر آن مسائل مربوط به دوری مسافت برای دانشجویان مرتفع خواهد شد.

 

 برای آشنایی با رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ( اخبار و اطلاعات ) بر روی لینک کلیک کنید

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست