** دانشگاه جامع علمی کاربردی  **

 

   برای ورود به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی  برروی *  لینک *  کلیک کنید


دکتر حسین سلیمی :

از اواخر سال ۹۳ تاکنون، برگزاری نشست های بررسی و حل مسائل کشور یکی از سرفصل های کاری در حوزه معاونت پژوهشی و دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی بوده است و دهها نشست با حضور استادان دانشگاه و مسئولان کشور در این دانشگاه برگزار شده است و پیشنهادات این نشست ها به صورت رسمی به مسئولان اجرایی ارائه شده است.

حدود ۲۰۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سایر دانشگاهها و ۸۰ نفر از مسئولان اجرایی در برگزاری نشست «توصیه های سیاستی برای کمک به حل معضلات کشور» در دانشگاه علامه طباطبایی مشارکت داشته اند، وضوعات اجتماعی، اقتصادی، قرآن و عترت، آموزشی، حقوق و محیط زیست بیشترین فراوانی برگزاری نشست های پژوهشی و تخصصی را به خود اختصاص داشته است

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی:

در چهار سال گذشته، ۲۶۱ کرسی ترویجی در دانشگاه علامه طباطبایی برگزارشده است که دانشکده های زبان و ادبیات فارسی، مدیریت و حسابداری و علوم اجتماعی به ترتیب بیشترین کرسی ها را برگزار کرده اندبرای آشنایی با رشته های کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی ( اخبار و اطلاعات ) بر روی لینک کلیک کنید

 

 

به اشتراک بگذارید...
فهرست